1. Allmänt
Dessa villkor gäller för all försäljning som sker på www.activeeducation.se till privata konsumenter.
Avtalet mellan köpare och säljare består av den information som säljaren ger om köpet i webbutiken, direkt korrespondens mellan parterna (t.ex. e-post) och dessa försäljningsvillkor. I händelse av konflikt mellan den information som säljaren lämnat under köpet i onlinebutiken eller direkt korrespondens mellan parterna gällande villkor, så föregår alltid den direkta korrespondensen mellan parterna och informationen i nätbutiken före dessa villkor, förutsatt att den inte strider mot bindande lagstiftning.

2. Parter
Säljaren är: Active Education AS, Organisationsnummer: 913 422 074,
Postadress: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo. E-post: info@activeeducation.se Telefonnummer: +46766403222, och hädanefter kallas AE eller oss.
Köparen är: Den som gör inköp / registrering, och kallas nedan köparen, du, dig eller din.

3. Produktens art
Våra produkter är:
Administrationsavgift vid anmälan för studier.

4. Priser
Avgiften för administrationskostnaden är 2500 kr.

5. Godkännande av kontrakt
Ditt köp är bindande när registreringen är registrerad på vår server (dator). Administrationsavgiften är inte återbetalningsbar under några omständigheter, men det är kostnadsfritt att avanmäla sig ända fram till 4 veckor innan studiestart.

6. Annullering av order
Du kan avanmäla dig kostnadsfritt till 4 veckor innan studiestart. Administrationsavgiften är inte återbetalningsbar, men undervisningskostnaden återbetalas i förhållande till de frister vi angett i våra villkor och regler (se nederst på denna sida).

7. Orderbekräftelse
När vi har mottagit och registrerat din registrering bekräftar vi genom att skicka en bekräftelse till dig via e-post.

8. Betalning
Vid anmälan till någon utav våra utbildningar eller kurser, måste administrationsavgiften på 2500 kr betalas via Svea Checkout. Här kan du välja att betala med kreditkort, faktura eller delbetalning (förutsatt att kreditgodkännande görs). Undervisningskostnaden faktureras närmare studiestart. Möjligheter till delbetalning via Svea finnes.

9. Överklagande
Anmälan till kurs/utbildning är bindande, men du kan avregistrera kostnadsfritt i förhållande till de regler och villkor som länkas nederst på denna sida.

10. Klagomål vid brister
Om det finns en brist i programmet du är anmäld till, måste klagomålet riktas till Active Education så snart som möjligt. Information om klagomål och krav på återbetalning anges i våra användarvillkor.

11. Reservationer
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och prisändringar som inte uppdaterats.

12. Regler och Villkor
Se våra fullständiga regler och villkor här:
Regler och villkor