1. Allmänt
Dessa villkor gäller för all försäljning från www.activeeducation.se till privata konsumenter.
Avtalet mellan köpare och säljare består av den information som säljaren ger om köpet i webbutiken, direkt korrespondens mellan parterna (t.ex. e-post) och dessa försäljningsvillkor. I händelse av konflikt mellan den information som säljaren lämnat om inköpet i onlinebutiken, direkt korrespondens mellan parterna och villkoren i villkoren, direkt korrespondens mellan parterna och informationen i nätbutiken före dessa villkor, förutsatt att den inte strider mot bindande lagstiftning.

2. Parter
Säljaren är: Active Education AS, Organisationsnummer: 913 422 074,
Postadress: Ryensvingen 11, 0680 Oslo. E-post: info@activeeducation.no Telefonnummer: +4740302222, och hädanefter kallas AE eller oss.
Köparen är: Den som gör inköp / registrering, och kallas nedan köparen, du, dig eller din.

3. Produktens art
Våra produkter är:
1. Administrationsavgift vid anmälan för studier.

4. Priser
Avgiften för administrationskostnaden är kr. 2500, – Utbildning och undervisningstjänster är befriad moms.

5. Godkännande av kontrakt
Ditt köp är bindande när registreringen är registrerad på vår server (dator). Administrationsavgiften återbetalas inte, men du kan avregistrera dig gratis till studien tills det är 4 veckor för studiestart. Se våra användarvillkor som du får tillgång till i ett separat dokument vid registrering.

6. Annullering av order
Du kan avregistrera dig gratis till studien tills det är 4 veckor för studiestart. Administrationskostnaden återbetalas inte, men studentavgiften återbetalas i enlighet med. tidsfrister som anges i våra användarvillkor

7. Orderbekräftelse
När vi har mottagit och registrerat din registrering bekräftar vi genom att skicka en bekräftelse till dig via e-post.

8. Betalning
Vid anmälan till en av våra studier, måste administrationskostnaden på kr. 2500, – betalas med VISA eller Mastercard på vår hemsida. Resten av studieavgiften skickas ved faktura närmare studiernas början.

9. Överklagande
Registreringen är bindande och administrationsavgiften återbetalas inte, men du kan avregistrera dig till det studieprogram du har anmält dig tills baserat på tidsfrister som anges i våra användarvillkor.

10. Klagomål vid defekt
Om det finns en brist i programmet du är inskrivet, måste klagomålet riktas till Active Education så snart som möjligt. Information om klagomål och krav på återbetalning anges i våra användarvillkor.

11. Bokningar
Vi förbehåller oss rätten att skriva fel och eventuella prisändringar som inte uppdateras.