1. Allmänt
Dessa villkor gäller för all försäljning som sker på www.activeeducation.se till privata konsumenter.
Avtalet mellan köpare och säljare består av den information som säljaren ger om köpet i webbutiken, direkt korrespondens mellan parterna (t.ex. e-post) och dessa försäljningsvillkor. I händelse av konflikt mellan den information som säljaren lämnat under köpet i onlinebutiken eller direkt korrespondens mellan parterna gällande villkor, så föregår alltid den direkta korrespondensen mellan parterna och informationen i nätbutiken före dessa villkor, förutsatt att den inte strider mot bindande lagstiftning.

2. Parter
Säljaren är: Active Education AS, Organisationsnummer: 913 422 074,
Postadress: Ryensvingen 11, 0680 Oslo. E-post: info@activeeducation.no Telefonnummer: +4740302222, och hädanefter kallas AE eller oss.
Köparen är: Den som gör inköp / registrering, och kallas nedan köparen, du, dig eller din.

3. Produktens art
Våra produkter är:
Administrationsavgift vid anmälan för studier.

4. Priser
Avgiften för administrationskostnaden är kr. 2500, – Utbildning och undervisningstjänster är befriad moms.

5. Godkännande av kontrakt
Ditt köp är bindande när registreringen är registrerad på vår server (dator). Se våra användarvillkor som du får tillgång till i ett separat dokument vid registrering.

6. Annullering av order
Du kan avregistrera utan att betalningsskyldigheter tills 4 veckor innan studiestart. Studieavgiften återbetalas i enlighet med de tidsfrister som anges i våra användarvillkor

7. Orderbekräftelse
När vi har mottagit och registrerat din registrering bekräftar vi genom att skicka en bekräftelse till dig via e-post.

8. Betalning
Studie- och administrationsavgift faktureras i regel 4-6 veckor innan början av utbildningen.

9. Överklagande
Anmälan till kurs/utbildning är bindande, men du kan avregistrera dig till den utbildning du har anmält dig tills baserat på tidsfrister som anges i våra användarvillkor.

10. Klagomål vid defekt
Om det finns en brist i programmet du är anmäld till, måste klagomålet riktas till Active Education så snart som möjligt. Information om klagomål och krav på återbetalning anges i våra användarvillkor.

11. Bokningar
Vi förbehåller oss rätten för skrivfel och eventuella prisändringar som inte uppdateras.