I oversikten under ser du noen av våre utvalgte samarbeidspartnere:

HØGSKOLEN I INNLANDET

Är en viktig kompetensinstitution i Skandinavien, och har sedan 2008 samarbetat med Active Education med att erbjuda bl.a. personlig tränarutbildning. Högskolan har det akademiska och studieadministrativa ansvaret för genomföring av utbildningarna. Medans Active Education har den löpande kontakten och uppföljningen med träningsindustrin, i tillägg till att ha ansvaret för koordineringen av praktikdelen som ingår i ämnena. Studierna som ingår i samarbetet är underlagt de lagar och föreskrifter som reglerar högre utbildning, kvalifikationsramverket i högre utbildning och Høgskolens eget kvalitetssäkringssystem.

 

EUROPE ACTIVE (EA)

Är den ledande organisationen för certifiering av tränare och godkänning av utbildningar i Europa, och har samarbetat tätt med Active Education sedan 2007. Parterna deltar regelmässigt på konferenser i EU med ändamålet om att förbättra standarden av utbildningar för träningsbranschen.

 

EUROPEAN REGISTER OF EXERCISE PROFESSIONALS (EREPS)

The European Register of Exercise Professionals är ett oavhängigt register för instruktörer och tränare som är godkända och ackrediterade enligt EU’s European Qualifications Framework (EQF). Active Education är en ackrediterad institution sedan 2008, och av att ta din utbildning hos oss blir du uppfört både i EREPS databasen och deras samarbetande register över hela världen.

 

NATIONAL ACADEMY OF SPORTS MEDICINE (NASM)

Har genom de sista 30 åren varit världsledande inom certifiering av personliga tränare, och har samarbetat tätt med Active Education sedan 2011. Tillsammans bidrar parterna med utbildningsmaterial och kompetenspersoner för att göra de internationella PT-utbildningarna ännu bättre.

I tillägg samarbetar Active Education tätt med träningskedjor i Norge och internationellt, samt bidrar aktivt i kompetensnätverk i samtliga europeiska länder.