Marknaden för personlig träning är i stor växt och i snabb ändring. Det gäller inte bara i Sverige men i hela Europa. Kravet för att kunna jobba som PT blir strängare och reglerad i tiden framöver. Det är viktigare än någonsin att välja riktig utbildning när du bestämmer dig för att satsa på detta yrket. I denna artikeln ska vi se närmare på de olika studiealternativen som existerar, och vad du borde tänka på när du väljer utbildning.

Från 1.a januari 2019 införs det en ny branschstandard i flera länder, där kravet för att kunna jobba som personlig tränare ökas till minimum en 1-årig utbildning. Standarden är realiserad av huvudorganisationer som representerar de flesta träningskedjor och fristående träningscenter. Belgien och Norge är de första länderna i Europa som sätter detta kravet. Flera länder i Europa (också Sverige) följer nu initiativet som stöttas av de europeiska certifieringsorganen.

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER I SVERIGE

Marknaden i Sverige består idag av två typer PT-utbildningar:

1. Universitets- och högskoleutbildningar på 30 och 60 högskolepoäng.

Detta är det rekommenderade utbildningsvalet för de som önskar att bli personlig tränare idag. Dessa utbildningarna erbjuds av seriösa högre utbildningsinstitutioner med vetenskaplig förankring och mycket god kompetens och utbildningskvalitet. Det finns flera alternativ att välja mellan, och här ser du två exempel:

 

2. Fristående kurs utan högskolepoäng

Denna delen av utbildningsmarknaden har traditionellt varit präglat av många oseriösa aktörer, och det finns inte så många sådana skolor kvar. Flera av dessa skolorna har tidigare utbildat personer rätt till arbetslöshet pga. att träningsbranschen inte har godkänt utbildningen. Det är naturligt att anta att denna typen av PT-utbildningar, utan förankring i det högskolepoänggivande utbildningssystemet, kommer försvinna i löpet av de närmaste åren.

VÄLJ RIKTIG UTBILDNING

Vad är det allra viktigaste att tänka på när du ska välja PT-utbildning idag?

 1. Välj en utbildning som ackrediterar 60 högskolepoäng genom ett årsstudium (se exempel på årsstudium PT här). Detta är det första som du måste undersöka grundligt när du väljer skola. Genom att välja ett årsstudium på 60 högskolepoäng har du säkrat några centrala kriterier för att lyckas som PT:
  1. Utbildningen täcker den nationala branschstandarden i Sverige.
  2. Utbildningen är godkänd av träningskedjor och fristående träningscenter över hela landet. Något som säkrar dig jobb där du önskar att göra karriär.
  3. Utbildningen är ingen återvändsgränd. Efter 60 högskolepoäng har du möjlighet för att gå direkt vidare till andra året i en kandidatexamen.
 2. Välj en utbildning som ger dig internationella certifieringar. Denna punkten är ofta översedd av många, men är VÄLDIGT viktig för att säkra att din utbildning har nödvändig godkänning och erkännande i träningsbranschen. I Europa är det ledande certifieringsorganet Europe Active som håller till vid EU-kommissionen i Bryssel. Genom att välja en utbildning som ger dig internationella certifieringar har du säkrat följande:
  1. Du är trygg på att utbildningen du väljer är kvalitetssäkrad och godkänd av ett externt organ med stor inflytande i fitnessindustrin internationellt.
  2. Du blir uppfört i det centrala registret EREPS (European Register of Exercise Professionals), samt samarbetande register i Oceanien och USA.
  3. Du är kvalificerad till att jobba som personlig tränare i Europa och i några utbildningar (som denna PT-utbildningen) också i USA och i andra länder.
 3. Välj en utbildning med akademiskt duktiga anställda, goda föreläsare och högt utbildade tränare. Detta borde vara en självklarhet i alla utbildningar, men dessvärre har flera utbildningar anställda med låga formella kvalifikationer. Att man är kroppsbyggare eller fitnessentusiast själv, betyder inte att man har akademisk kompetens för att undervisa. Att man är en god personlig tränare är heller ingen garanti på att man är en god pedagog och är duktig på att lära ut. Välj en skola som kan visa till fackpersoner som har solid och relevant utbildning, som magisterexamen, doktorsexamen, fysioterapeut, medicinutbildad, etc.
 4. Välj en utbildning med flexibel och modern inlärningsmetodik. Pedagogik och inlärningsmetodik har utvecklat sig enormt de sista 5–10 åren. Den vanliga klassrumsundervisningen, där man bara lär sig en bråkdel av det som genomgåtts, är nu borta. De flesta utbildningarna erbjuder idag webbaserad undervisning på elektroniska inlärningsplattformar där videolektioner och interaktiva uppgifter kan genomföras när det passar studenten. Detta ger flera fördelar:
  1. Du kan se föreläsningar och gå igenom ämnesmaterialet flera gånger.
  2. Du kan stoppa, pausa och spola tillbaka för inlärning i ditt eget tempo.
  3. Du är inte fastlåst till bestämda tider. Du kan se föreläsningar och göra interaktiva uppgifter när det passar dig och då du har energi för inlärning.
  4. Inlärningsutbytet blir avsevärt bättre. På årsstudium i personlig träning har snittbetyget stigit med ett betyg efter omläggningen till denna inlärningsmodellen.
 5. Välj en utbildning med mycket relevant praktisk undervisning. Personlig tränare är ett praktiskt yrke, och den praktiska delen av undervisningen är därför väldigt viktig för kompentensen du får.
  Försäkra dig om att utbildningen har relevant praktisk undervisning av erfarna personliga tränare och akademiskt kompetenta föreläsare.
 6. Välj en utbildning som har vägledd praktiktjänst på ett träningscenter. Detta är kanske det som har allra störst betydning för att du ska lyckas som personlig tränare eller inte, Att få testa yrket i en ofarlig roll som tryggt leds av en studievägledare, gör att du får viktig arbetserfarenhet innan du ska ut och stå på egna ben.
Del