I Active Education är vi upptagna av att erbjuda mer än ”vanlig” undervisning. Traditionell klassrumsundervisning, pedagogik och passiva inlärningsformer är föråldrade, och vi lägger därför mycket tid och energi i arbetet med att skapa en aktiv studievardag med stor variation och interaktion mellan studenter och föreläsare.

”De flesta har jobb vid sidan av studierna hos oss. Många kombinerar studierna med en hektisk vardag”

Vår inlärningsmodell baserar sig på några centrala pedagogiska redskap:

  • Egenutvecklad litteratur som är speciellt tillpassad varje utbildning, och som komplimenterar akademiskt förankrade forskningsartiklar och fackböcker.
  • Elektronisk studieplattform där allt ämnesmaterial är tillgängligt 24 timmar om dygnet – oavsett var du befinner dig (så länge du har tillgång till internet).
  • Videors av föreläsningar och praktiska övningar. Blir du sliten av att sitta i ett klassrum och höra på en föreläsare i timtal? Inga problem, som student hos oss har du tillgång till alla föreläsningar som videolektioner som du kan se så många gånger du vill – när det passar dig.
  • Fysiska undervisningssamlingar där våra duktiga föreläsare, instruktörer, tränare och coacher genom praktiska sessioner överför teori, som du har lärt dig, till praktik.
  • Självständig och vägledd praktiktjänst där du ska överföra kunskaper och färdigheter som du har tillägnat dig genom studier i tränar- och vägledarrollen.

Under hela studietiden följs du noga upp av våra studiekoordinatorer och föreläsare. Du deltar i diskussioner och löser akademiska uppgifter både fysiskt och i inlärningsportalen. I tillägg vägleds du genom feedback från vår professionella personal.