BETALNING
När du registrerar dig och anmäler dig till en av våra utbildningar på vår hemsida, kommer det att vara nödvändigt att samla in din persondata. Vi begär vanligtvis din personliga information, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress och annan information som krävs för Active Education för att hantera din registrering på ett professionellt sätt.

Utöver detta registrerar vi din information för att uppfylla lagkrav, skydda eventuella framtida krav eller produktansvarsproblem, såväl som statistisk analys.

 

NYHETSBREV, KONKURRENSER MV
Om du har deltagit i en tävling, registrerat dig för vårt nyhetsbrev eller på annat sätt deltagit i ett evenemang som anordnas av Active Education, har vi registrerat data om dig i samband med inskrivningen. Detta kan variera beroende på vilken händelse du deltagit i. Vi samlar aldrig in mer information än vad som är nödvändigt för att arrangera evenemanget eller tjänsten leveranssäkerhet och du kan alltid få en inblick i de uppgifter vi har registrerat om dig. Alla våra vanliga nyhetsbrev ska vara tillgängliga när som helst genom att klicka på en registreringslänk i ett nyhetsbrev från oss. Du kan också begära detta när som helst via e-post till oss; info@activeeducation.se

 

Överföring av personuppgifter för tredje part
Active Education kommer aldrig att sälja eller avslöja din personliga information till någon tredje part utan ditt samtycke eller om det inte är nödvändigt att slutföra en transaktion (som att skicka en produkt eller skicka ett nyhetsbrev) eller nödvändigt för att se till att gällande lag följs.

Active Education skickar endast information till partners som har rätt att använda din information i samband med utbildning för att hålla sig uppdaterad om status i samband med beställning av utbildning eller kurs. Vidare kommer vi att använda kontaktuppgifter och personuppgifter, till exempel genom att utfärda examensbevis, examensarbete etc. Detta gäller endast för närvarande Høgskolen i Innlandet och Atlantis Medisinske Høgskole.

Det är Active Education’s ansvar att se till att din information inte missbrukas. Därför ställer vi höga krav på våra partners när din personliga information används utanför Active Education och vi gör vårt yttersta för att våra partners ska skydda din personliga information.

 

LAGRING AV PERSONLIGA DATA – VAR ANVÄNDER VI DET?
Vid Active Education behåller vi din personliga information så länge som det är nödvändigt och tillåtet i enlighet med gällande lagar som reglerar behandling av personuppgifter. Vi lagrar och använder din information när det är nödvändigt för att kunna följa lagliga skyldigheter och genomdriva våra avtal.

Vi använder din endast din personliga information för vad vi anser som nödvändigt operativt, det vill säga;

AE är upptagen för att skydda din personliga information. Vi använder både tekniska lösningar och organisatoriska rutiner för att säkra din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse och mot publiceringen av dina personuppgifter från någon person eller organisation, eller att de på annat sätt behandlas i strid med lagen.

För att säkerställa säkerhet och skydd för dig finns det bara ett begränsat antal personer med ett specifikt behov som har tillgång till din personliga information. Vårt säkerhetsförfarande utvecklas kontinuerligt i linje med den senaste tekniken och hotbilden.

Våra anställda måste följa interna rutiner för hantering av personuppgifter som innehåller instruktioner och åtgärder som kommer att fungera för att skydda din personliga information effektivt.

AE tar flertalet försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vår webbplats inte innehåller virus eller något relaterat till detta. Vi kan dock aldrig garantera fullständig säkerhet vid dataöverföringar. Det innebär att det alltid finns risk för att andra obehöriga kommer att få tillgång till vår information. AE kan inte hållas ansvarig för förlust av något slag till följd av användningen av vår webbplats som en följd av inbrott i Active Education system eller andra funktionsfel vi inte är ansvarig för. Därför avslöjar du din information på egen risk.

Vi rekommenderar därför att du skyddar dig själv och din information genom att stänga din webbläsare efter användning, installera antivirusprogram och kontinuerligt uppdatera din programvara.

Om vi ​​upptäcker obehörig borde ha fått tillgång till din information, kommer vi att meddela dig utan dröjsmål och omedelbart påbörja nödvändigt arbete för att lösa situationen.

 

DINA RÄTTIGHETER
I samband med köp av utbildningar och kurser vid Active Education lagrar vi vår identitets- och transaktionsinformation i enlighet med gällande lagstiftning.

Som student kan du få insikt i vilken information vi har behandlat om dig, varifrån de kommer och vad vi använder dem. Du kan också ta reda på hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vem tar emot data om dig, i de fall där vi delar data till våra partners. Tillträde kan dock begränsas för andra personers integritet.

Om din information är felaktig, ofullständig eller irrelevant, har du rätt att få dem korrigerade eller raderade.

Ditt samtycke är valfritt. Om du ångrar dig har du möjlighet att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Om du vill att vi ska ändra eller radera dina personuppgifter, om du inte vill ta emot fler meddelanden från oss eller om du har frågor om ovanstående villkor, ber vi dig att kontakta oss på info@activeeducation.se

Extern lagring av data
Active Education använder följande externa dataprocessorer:

Google LCC
En kopia av Google LLC certifiering kan hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Facebook Inc
Kopia av Facebook Inc. certifiering kan hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

vtiger CRM
För kundsupport använder vi vtiger CRM är molnbaserad. Deras uttalande om BRP kan hittas här:
https://www.vtiger.com/gdpr/

Dropbox
För lagring av brev och dokument med hjälp av Active Education hand om Dropbox. Deras uttalande om BRP kan hittas här:
https://www.dropbox.com/security/GDPR

Zendesk
För chattjänst används idag Zopim från Zendesk. Hur Zendesk stöder EU: s krav på dataskydd, se följande:
https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Visma e-bokföring
För fakturering används Visma e-bokföring med följande uttalande:
https://www.visma.com/gdpr/preparing-for-gdpr-as-controller/

RÄTT
Du har möjlighet att klaga på Active Education bearbetning av dina personuppgifter. Klagomålet ska sändas till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/