Vår mest kompletta PT-utbildning som täcker internationella och nationala kompetenskrav, och är ett naturligt val för dig som önskar att lyckas som personlig tränare, coach og kostrådgivare i Sverige.

 • Varaktighet på 1 år
 • 60 högskolepoäng*
 • Studiestöd från CSN**
 • Pris kr. 49 900,- pr. termin (totalt kr. 99 800,-)
 • Webbaserad teori som du gör när det passar dig.
 • Flexibelt utformad för dig med hektisk vardag.
 • Branchens mest kompletta licenser:
  • Certified Fitness Assistant (Europe Active L2)
  • Certified Fitness Instructor (Europe Active L3)
  • Certified Personal Trainer (Europe Active L4)
  • Certified Advanced Personal Trainer (AE L5)
  • Certified Nutrition Coach (AE L5)
  • Certified Weight Management Exercise Specialist (Europe Active L5)
INNEHÅLL

Som en av de största skolorna för utbildning av personliga tränare i Europa är Active Education en viktig bidragsgivare till utveckling och kompetenshöjning i träningsbranschen. Innehållet i denna utbildningen revideras kontinuerligt i samarbete med träningskedjorna, och du är därför ständigt säkrad en uppdaterad kompetens som är aktuell och eftertraktad.

WEBBASERAD OCH FLEXIBEL UNDERVISNING

All teoriundervisning genomförs online, med videoföreläsningar och interaktiva uppgifter på vår elektroniska inlärningsplattform. En vanlig undervisningsvecka består av olika videoföreläsningar (oavhängig av tema) och tillhörande uppgifter. Dessa lektionerna ser du när det passar dig och du är således inte låst till några fasta tider. Det enda du måste ta hänsyn till är att se alla föreläsningar och genomföra de obligatoriska uppgifterna innan varje samling.

Vi lägger upp till tät dialog och kommunikation på inlärningsplattformen. Det är både lärarstyrda och studentinitierade diskussioner varje vecka. Detta är ett viktigt bidrag till ökad förståelse och ett bra sätt att diskutera det akademiska med både medstudenter och föreläsare.

HÖG ANDEL PRAKTISK UNDERVISNING

Personlig tränare är ett praktiskt yrke. Därför är vi en av de utbildningarna i branschen med allra högst andel av praktisk undervisning. De fysiska undervisningssamlingarna är obligatoriska och du måste räkna med intensiva dagar med instruktion och träning i tidsrummet 08:00-17:00 varje samlingsdag.
Undervisningssamlingarna genomförs över 4 dagar om gången (måndag-torsdag).

FÖRST I SVERIGE MED VÄGLEDD PRAKTIKTJÄNST

I tillägg till de fysiska samlingarna är det en obligatorisk enskild praktikperiod som genomförs mellan samling 1 och 2 i första halva (1.a termin) av utbildningen. I denna perioden ska du planlägga, genomföra och evaluera träningspass som förberedelse till praktisk PT-tentamen som är avslutningen på utbildningen. Detta är en mycket lärorik del av utbildningen som får fram reflektion och erfarenhetsbaserad kompetens som inte alltid är lika enkel att förmedla i ett ”klassrum”.

I andra halva av utbildningen (2.a termin) genomförs det, som många anser som höjdpunkten i utbildningen, en obligatorisk 3 veckors vägledd praktiktjänst på ett träningscenter. Som den enda skolan som erbjuder detta, är vi stolta över att ge våra studenter en unik möjlighet till att få förstahandserfarenhet från branschen som de ska jobba i.

DUKTIGA LÄRARE OCH GOD UPPFÖLJNING

Våra föreläsare är bland de bästa inom sina kunskapsområden, och vår höga undervisningskvalitet är en av huvudgrunderna till utbildningens status och popularitet. Vi jobbar kontinuerligt för att ge alla studenter bästa möjliga uppföljning och för att säkra optimal inlärning för varje student.

Utbildningen är tillrättalagd för dig med en hektisk vardag. Du har tillgång till vår elektriska inlärningsportal från mobil, surfplatta eller dator när det passar dig. Du kan också se föreläsningar och göra uppgifter i ditt tempo. Vid sidan av den webbaserade teorin du följer hemifrån, är det två samlingar per halvår som vardera är på 4 dagar (måndag-torsdag). Dessa samlingarna genomförs i Stockholm, och innehåller all praktisk undervisning och tentor. 

UPPBYGGNAD OCH FRAMSTEG

I första delen av utbildningen kommer du lära dig om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, grundläggande ämnen i cell- och vävnadslära, biomekanik, kardiorespiratoriska systemet, hjärt- och lungräddning, hormonsystemet, energimetabolismen, nerv- och muskelutveckling, tränings- och programplanläggning, kraftutveckling, spottning, praktisk instruktionsteknik, teoretisk och praktisk styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning, alternativ träning, screening och testning, prestations- och idrottspsykologi, kommunikation, coachning, pedagogik, försäljning, service och kunduppföljning, med mera.

Genom det andra halvåret kommer du lära dig om kroppens näringsbehov i vila och under fysisk aktivitet, makro- och mikronäringsämnen, livsstilssjukdomar och kosthållningens betydning för dess utveckling, kroppssammansättning och antropometri, analys av kosthållningsdata och uppbyggnad av kostplaner, idrottskosthållning, motivationsteorier och hur man påverkar människor till ökad fysisk aktivitet och att lättare uppnå sina mål, hur självbilden och självförtroende påverkar oss, sammanhangen mellan fysisk träning och psykisk hälsa, mental träning, coachning och kommunikation, med mera.

Årsstudium PT inkluderar en 3 veckors vägledd praktiktjänst i sista halvdelen av andra terminen. Du kan välja att genomföra detta på ett träningscenter du redan har kontakt med, eller få tilldelad praktikplats av oss.

 

* För att få poäng genom vår akademiska samarbetspartner ”Høgskolen Innlandet” och få rätt till studiestöd från CSN, måste du ha allmän studiebehörighet (eller kvalifikationer på samma nivå). Om du är osäker på om du kvalificerar dig för antagning, kan du läsa mer på den här länken: https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sverige/opptakskrav/

** För att få rätt till studiestöd måste du ha allmän studiebehörighet innan du börjar med oss. Kom i håg att även om utbildningen ger rätt till stöd kan det finnas förutsättningar hos den enskilda studenten eller utbildningens varaktighet som minskar stödbeloppet. Det finns aldrig en garanti för att du får maximalt stödbelopp, och den enskilda studenten måste följa beslut från CSN när ansökan behandlas där.

Del