Skandinaviens populäraste PT-utbildning. Här får du en komplett utbildning med internationell certifiering, både som Fitness Instructor och Personal Trainer. Utbildningen täcker det nationella kompetensbehovet och är ett naturligt val för dig som vill lyckas som personlig tränare i Sverige.

  • Varaktighet 5 månader
  • Webbaserad teori som du gör när det passar dig.
  • Flexibelt utformad för dig med hektisk vardag.
  • 30 högskolepoäng*
  • Studiestöd från CSN**
  • Pris kr. 49 900,-
  • Certified Fitness Instructor (Europe A. L3)
  • Certified Personal Trainer (Europe A. L4)
INNEHÅLL

Utbildningen ger dig all teoretisk och praktisk undervisning som är relevant för grundutbildningen som fitnessinstruktör och personlig tränare. Ämnen som anatomi, fysiologi och biomekanik utgör grunden för utbildningen. Det breda utbildningsområdet lär dig kunskaper och färdigheter inom ett brett spektrum av träningsformer, både i teori och praktik. Kundhantering, träningsplanläggning, försäljning, coachning och PT-rollen är också viktiga delar av studien och kommer att förbereda dig så gott som möjligt på övergången från att vara en student hos oss för att gå direkt till en karriär i träningsbranschen. 

All teoretisk undervisning sker online, med videoföreläsningar och interaktiva uppgifter på vår e-studieplattform. En vanlig undervisningsvecka består av olika videoföreläsningar (beroende på ämnet) och relaterade uppgifter. Dessa lektioner ser du när det passar dig och du är inte låst till några fasta tider. Allt du behöver göra är att se alla föreläsningar och slutföra de uppgifter som krävs innan varje praktisk samling.

Vi lägger upp till tät dialog och kommunikation på studieplattformen, och det finns både lärar- och studentstyrda diskussioner varje vecka. Detta är ett viktigt bidrag till ökad förståelse och ett bra sätt att diskutera både med andra studenter och lärare. 

MYCKET PRAKTISK UTBILDNING

Personlig tränare är ett praktiskt yrke, och vi har därför en av branschens högsta andel med praktiske lektioner. 

Den praktiska undervisningen utförs över två samlingar som vardera er på 5 dagar (måndag – fredag). Samlingarna genomförs i Stockholm och deltagandet är obligatoriskt för alla studenter. Vi har studenter från hela Sverige, och de flesta kommer med buss, tåg eller flyg för att delta i den praktiska undervisningen. Vi är därför centralt beläget i Stockholm, och vi hjälper till att ordna prisvärt boende för dem som behöver det. Se sammanfattning av samlingsdatum längst upp på denna sida.

 

DUKTIGA LÄRARE OCH GOD UPPFÖLJNING

Våra föreläsare är bland de bästa inom sitt ämnesområde, och vår höga kvalitet är en av de främsta orsakerna till utbildningens status och popularitet. Vi arbetar hårt varje vecka för att ge alla studenter bästa möjliga uppföljning och för att säkerställa optimal inlärning.

Utbildningen är utformad för dig med ett hektiskt vardagsliv. Du har tillgång till vår elektroniska inlärningsportal från mobil, iPad eller dator, där du se föreläsningar och göra uppgifter i din egen takt och när det passar dig.

 

JOBBFÖRMEDLING

Vårt mål är att alla våra studenter ska kunna gå direkt från utbildning ut i arbetslivet, och därför jobbar vi aktivt med karriärvägledning och jobbförmedling.

Våra studenter är mycket attraktiva på arbetsmarknaden, och många av våra studenter rekryteras till jobb inom träningsbranschen redan innan de har avslutat sin utbildning hos oss.

* För att få poäng genom vår akademiska samarbetspartner ”Høgskolen Innlandet” och få rätt till studiestöd från CSN, måste du ha allmän studiebehörighet (eller kvalifikationer på samma nivå). Om du är osäker på om du kvalificerar dig för antagning, kan du läsa mer på den här länken: https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sverige/opptakskrav/

** För att få rätt till studiestöd måste du ha allmän studiebehörighet innan du börjar med oss. Kom i håg att även om utbildningen ger rätt till stöd kan det finnas förutsättningar hos den enskilda studenten eller utbildningens varaktighet som minskar stödbeloppet. Det finns aldrig en garanti för att du får maximalt stödbelopp, och den enskilda studenten måste följa beslut från CSN när ansökan behandlas där.

Del