Vill du vägleda människor mot en mer hälsosam vardag eller bistå idrottare i sin väg mot bättre prestation?

Den här 1 år långa PT-utbildningen ger dig de alla verktyg du behöver för hjälpa andra med träning, kostrådgivning och andra generella hälsosamma beteendeförändringar.


  • Karriärmöjligheter & arbetsförmedling

    Som Active Education-student är du väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden, och din utbildning är högt värderad. Samtliga träningskedjor i Norden samarbetar med oss, och vår skola är en starkt bidragande orsak till att träningscenter har tillgång till duktiga och kompetenta PT’s och Kostrådgivare. Vår ambition är att alla studenter som direkt efter utbildingen vill komma ut i arbetslivet ska ha möjlighet till det, och vi jobbar därför aktivt med vägledning och arbetsförmedling.


  • Ledande yrkeslicenser och certifieringar

    Efter du avslutat utbildningen till PT & Kostrådgivare får samtliga licenser och certifieringar som är utav värde för framtida arbetsgivare och träningsbranschen i stort.  Våra certifieringar är ackrediterade utav den Europeiska branschorganisationen Europe Active, och följer riktningslinjerna i ”The European Qualification Framework (EQF)” för yrkesspecifik kompetens. Som den enda skolan i Norden är Active Education även godkända för att licensiera tränare på EQF nivå 5, med certifieringen ”Weight Management Exercise Spesialist”. Utöver detta får du flera certifieringar på EQF nivå 3 och 4 under utbildningen, som nutrition coach, fitness instructor och personal trainer. Du får dessutom den eftertraktade FRISK-licensen, som ges ut utav Friskvårdsföretagen Almega.


  • Lär av de bästa

    Våra föreläsare och tränare är några utav de bästa i sina respektive expertområden, och det är otroligt inspirerande att lära av så många duktiga experter. I de teoretiska ämnena använder vi duktiga föreläsare med spetskompetens inom anatomi, fysiologi och hälsovetenskap, och tränarna i den praktiska undervisningen är några utav de bästa tränarna inom träningsbranschen.


Sök studieplats

I takt med att tillgängligheten på personliga tränare ökar, ökar även kompetenskraven på var och enskild PT. Tiden då det var tillräckligt att ta en intensivkurs på några få veckor är förbi, då både kund och arbetsgivare kräver mer än du möjligen hinner lära dig under så pass komprimerad tid. Det var med detta i åtanke som vi utformade vår utbildning till lic. PT & Kostrådgivare.

Under den första delen utav PT-utbildningen fokuserar vi på de mer basala naturvetenskapliga ämnena så som fysiologi, anatomi, biomekanik och träningslära. Här får du bland annat lära dig hur energimetabolismen går till, hur kroppen är uppbyggd, och hur den anpassar sig när vi tränar. Hela utbildningen är upplagd utefter att det praktiska bygger vidare på det teoretiska, för att få en djupare förståelse för hur allting hänger ihop och hur vi sedan använder den här kunskapen i vardagen som PT.

Läs hela studieplanen för termin 1.

Den är under andra delen utav PT-utbildningen vi går över på att fokusera på näringslära och kostrådgivning, samt motivationspsykologi. De allra flesta utav dina kunder du kommer att jobba med efter utbildningen kommer att ha mål där kost och nutrition spelar lika stor roll som själva träningen ni utför tillsammans i gymmet. Många har företeelsen om att den bästa PTn även är den som kan mest inom träningslära och fysiologi. Även om det så klart är viktigt, så är det minst lika viktigt att vara duktig på kommunikation, ha en förståelse för vad som motiverar olika individer och hur man implementerar detta i vardagen som PT, vilket är något vi noggrant tar en genomgång utav.

Läs hela studieplanen för termin 2.

 

 

Lic. Personlig Tränare

En effektiv grundläggande utbildning till internationellt cert. PT och Fitness instruktör!

Lic. Kostrådgivare

För dig som vill ha utökade kunskaper inom näringslära, och bli cert. Kostrådgivare!