Frequently asked questions

 • Vad kostar det?

  Priset är 49 900 kr per termin (per 30 hp). Kom ihåg att denna summan är betas innan du får stöd från CSN.

  För Advanced PT-utbildning med vistelse i Florida och amerikansk certifieringen är priset 59 900 kr + resa och uppehälle. 

  Priset är enbart undervisningsavgift och täcker all undervisning och akademisk verksamhet, censurering av obligatoriska krav och tentor samt examensbevis. En del av litteraturlistan ingår alltid i studien, men du måste förvänta dig att köpa några läroböcker.

  Observera att om du önskar högskolepoäng genom vår akademiska partner, ”Høgskolen i Innlandet”, måste du betala en terminsavgift på 445 kr, samt en IKT/dataavgift på 95 kr. Noterar att dessa mindre avgifter i samband med högskolan kan variera något från termin till termin, men skiljer sig inte väsentligt från de belopp som anges här.

 • Vilka antagningskrav har ni?

  Du kan studera hos oss, oavsett om du har allmän studiebehörighet eller inte. Genomförandet av utbildningen och internationella certifieringar som personlig tränare är samma, men skillnaden är att du inte får högskolepoäng eller studiestöd från CSN om du inte har allmän studiebehörighet.

  Innan du ansöker om en studieplats hos oss ​​måste du därför bestämma dig för följande:

  TA UTBILDNING MED HÖGSKOLEPOÄNG

  För att få poäng genom vår akademiska samarbetspartner ”Høgskolen Innlandet” och få rätt till studiestöd från CSN, måste du ha allmän studiebehörighet (eller kvalifikationer på samma nivå).

  Om du är osäker på om du kvalificerar dig för antagning, kan du läsa mer på den här länken: https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sverige/opptakskrav/

   

  TA UTBILDNING UTAN HÖGSKOLEPOÄNG

  Saknar du allmän studiebehörighet? Tveka inte, du kan fortfarande ta vår utbildning och uppnå samma höga kompetens och internationella certifieringar. Genomförandet av utbildningen, arbetskrav, bedömning och certifiering är de samma, men observera att du inte vill få högskolepoäng eller studiestöd från CSN om du inte uppfyller kraven för antagning baserat på krav som beskrivs ovan.

  Kontakta oss om du har några frågor, så får du prata med en av våra kvalificerade och trevliga rådgivare.

 • Kan jag få studiestöd från CSN?

  För att få rätt till studiestöd måste du ha allmän studiebehörighet innan du börjar med oss.

  Kom i håg att även om utbildningen ger rätt till stöd kan det finnas förutsättningar hos den enskilda studenten eller utbildningens varaktighet som minskar stödbeloppet. Det finns aldrig en garanti för att du får maximalt stödbelopp, och den enskilda studenten måste följa beslut från CSN när ansökan behandlas där.

 • Är studierna på svenska?

  Ja, bland annat. Alla våra studier lärs på svenska, engelska och norska, och vi använder också främst svenska, engelska och norska litteratur- och fackböcker.

  I delarna av Advanced PT-utbildningen som utförs i USA kommer undervisningen huvudsakligen att vara på engelska och amerikansk litteratur kommer att användas i NASM-certifieringen.

 • Var får jag tag i fackböcker från litteraturlistan?

  En del av litteraturen tillhandahålls gratis av oss i form av kompendier och artiklar. Däremot måste du beräkna för att köpa några böcker per termin. Du kommer att få en litteraturlista från oss närmare studiestart.

 • Hur stora är klasserna?

  Vi har fasta klasstorlekar på upp till 25 studenter i praktiken. Varje kull består av många klasser, men för att ge bästa möjliga personliga uppföljning till varje student kommer det aldrig att finnas mer än 25 studenter i varje praktisk undervisningssession.