Önskar du att studera till PT i Stockholm? Active Education är en ledande skola för utbildning av tränare till den kommersiella träningsbranschen över hela världen.

Allt flera siktar in sig på en karriär som personlig tränare och efterfrågan ökar hela tiden. Träningscentren är alltid på jakt efter nya medarbetare. Det är något som ger dig som önskar en karriär som PT goda jobbmöjligheter efter avslutad utbildning.

Genom samarbete med Högskolan i Inlandet i Norge och de bästa certifieringsorganen i Europa och USA, erbjuder vi studier som är tillpassade olika lands behov och kompetenskrav.

 

Branschinriktad inlärningsmodell

Vi önskar att erbjuda mer än ”vanlig” undervisning, då vi menar traditionell klassrumsundervisning, ensidig förmedlingspedagogik och passiva inlärningsformer är föråldrade. Därför lägger vi mycket tid och energi i att skapa en studievardag med stora variationer och interaktion mellan studenter och föreläsare. Det ger dig en väldigt branschinriktad utbildning som PT.

Vår inlärningsmodell baserar sig på följande pedagogiska hjälpmedel:

  • Egenutvecklad litteratur i kombination med läroböcker av hög kvalitet.
  • En elektronisk inlärningsplattform.
  • Videor av föreläsningar och praktiska övningar.
  • Värdefull praktikplats som PT.
  • Nära samarbete med träningsbranschen i Sverige och internationellt.

Under hela studietiden kommer du att följas noggrant av våra studiekoordinatorer och föreläsare. Dessutom kommer du att delta i diskussioner, lösa uppgifter både fysiskt och på inlärningsportalen samt utveckla dig genom feedback från våra duktiga föreläsare.

 

Helhetlig utbildning som PT

Active Education erbjuder ett årsstudium som ger dig som önskar att jobba som PT en komplett utbildning. Utbildningen täcker det nationella kompetenskravet och är ett naturligt val för alla som önskar att lyckas som personlig tränare.

Som en av de största skolorna för utbildning av personliga tränare i Skandinavien, så är Active Education en viktig bidragsgivare till utveckling och kompetenshävning i träningsbranschen. Utbildningens innehåll revideras kontinuerligt i samarbete med träningskedjorna. Det är något som säkrar att du får en uppdaterad utbildning som PT med aktuell och eftertraktad kompetens.

Utbildningen är också tillrättalagd för dig med en hektisk vardag. Genom vår elektroniska inlärningsportal kan du genomföra kursen när det passar dig samt se föreläsningar och genomföra inlärningsuppgifter i eget tempo. I tillägg till de webbaserade kurserna genomförs det två obligatoriska samlingar per halvår som äger rum i Stockholm.

 

Tilläggsutbildningar

I tillägg till Årsstudium PT, erbjuder vi i Active Education olika tilläggsutbildningar som Personlig Tränare BASIC, Personlig Tränare PLUS och Kostrådgivning och Coachning.

Personlig tränare BASIC är en grundutbildning och är ett bra val för dig som önskar en effektiv PT-utbildning, önskar att lära med om träning för egen del eller vill ta en kortare utbildning för att ta reda på om PT yrket passar dig. Utbildningen ger dig all teoretisk och praktisk undervisning av relevans för en grundutbildning som fitnessinstruktör och personlig tränare i förhållande till det europeiska certifieringsorganet Europe Active. Här lär du dig om kundbehandling, träningsplanläggning, försäljning, coachning, PT-rollen och olika träningsformer – centrala områden för att du ska få en god övergång från att vara student till att jobba som PT i Stockholm.

Personlig tränare PLUS är identisk med den webbaserade utbildningen för personlig tränare BASIC, men består i tillägg av ett utvecklingsprogram som ger dig den välkända certifieringen från National Academy of Sports Medicine i USA.

Kostrådgivning och coachning är för dig som redan har genomfört en utbildning som PT, men önskar kompetenshävning med vikt på kostrådgivning och kosthållning. Efter genomförd studie uppnår du samma kompetensnivå som våra studenter på årsstudium PT och du täcker kompetenskraven för att jobba som PT i hela Norden.

Önskar du ett jobb som PT? Här kan du läsa mer om våra studieinriktningar eller skicka in en ansökan.

Har du andra frågor om en karriär som PT i Stockholm? Kontakta oss på mail.