Har du en önskan om att studera kosthållning? Active Education är en av Europas ledande skolor när det kommer till utbildning inom kosthållning och personlig träning. Vår filosofi är inte att ha flest utbildningar, men att ha fokus på några utbildningar som håller toppkvalitet och kontinuerligt utvecklas och tillpassas morgondagens behov. Vi ska vara förstavalet för duktiga och motiverade studenter som är upptagna av hög utbildningskvalitet, duktiga lärare och tillrättalagda karriärmöjligheter.

Active Education erbjuder följande studieinriktningar:

Genom alla dessa utbildningarna kommer du också lära om viktigheten om kosthållning.

Om kroppen ska fungera i en hektisk vardag är man beroende av att få en jämn tillföring av energi, genom näringsämnena kolhydrater, proteiner, fett och fibrer. Genom att studera kostrådgivning får du kompetens på hur kosthållning påverkar kropp och hälsa, något som är en ovärderlig fördel i yrket som personlig tränare.

En sund kosthållning utgör tillsammans med regelmässig fysisk aktivitet grunden för god hälsa. I tillägg är en hälsosam kosthållning viktig för att förebygga livsstilssjukdomar som övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Är du personlig tränare och önskar att häva din kompetens genom att studera kosthållning? Läs med om utbildningen Kostrådgivning och Coachning.

 

Önskar du att studera kosthållning, kostrådgivning och motivationspsykologi?

För att bli en god personlig tränare måste du också insikt i hur kosthållning påverkar träningen. Vår vidareutbildning Kostrådgivning och Coachning är perfekt för dig som önskar att studera kosthållning förbundet till träning. Som personlig tränare ser man ofta stort förbättringspotential hos sina kunder när det gäller näringsintaget. Bristande kostkunskaper är ofta en medverkande orsak till att man upplever stagnering på träning eller generellt inte klarar att nå de målen man har satt sig.

Genom utbildningen får du studera kosthållning och kostrådgivning, men också motivationspsykologi – något som ger dig en unik kompetens till att jobba med dina kunder på ett helhetligt sätt. Ofta är det själva motivationen till att företa en livsändring som är det svåraste för kunderna som önskar en personlig tränare.

Utbildningen är webbaserad och passar perfekt om du önskar att studera kosthållning i kombination med en hektisk vardag. Du utför teorikurserna när det passar dig, i tillägg till att delta på två undervisningssamlingar på totalt 4 dagar. Samlingarna hålls i Oslo.

 

Önskar du att studera kostrådgivning och samtidigt få högskolepoäng?

Sedan 2008 har Active Education samarbetat med Högskolan i Inlandet om att erbjuda utbildningar inom träning och kostrådgivning samt PT-utbildning. Högskolan i Inlandet har det akademiska och studieadministrativa ansvaret av utbildningarna. Active Education har pågående kontakten och uppföljningen med träningsbranschen, i tillägg till att ha ansvaret för koordineringen.

Våra utbildningserbjudanden är underlagt de lagar och föreskrifter som reglerar högre utbildning, kvalifikationsramverket i högre utbildning och Högskolan i Inlandets egna kvalitetssystem.

Hos Active Education kan du studera kostrådgivning och häva kompetensen som personlig tränare. Besök vår hemsida eller kontakta oss på mail.