Högre träningsfrekvens för ökad muskelstyrka?

Vi letar ständigt efter det optimala träningsupplägget för att maximera våra resultat och ökningar i gymmet. Lyckligtvis så får vi en ständig ökad förståelse i takt med att ny forskning på området publiceras.

Nyligen publicerades en översiktsartikel och meta-analys (1) som undersökte effekten av olika träningsfrekvenser och dess inverkan på ökningar i muskelstyrka (definierat som 1 RM). Resultaten visade att en högre träningsfrekvens hade positiv inverkan på styrkeökningar, vice versa. Däremot visade det sig att, när man kontrollerade för träningsvolym, verkar träningsfrekvensen inte längre resultera i ökad muskelstyrka.

Baserat på resultaten ifrån den här studien, om ditt mål är att bli starkare, verkar det inte spelar någon roll hur många gånger per vecka du tränar, så länge den totala träningsvolymen är densamma. I praktiken innebär det att, givet att den totala träningsvolymen (vikt * repetitioner * set) är identisk över en tidsperiod, exempelvis en vecka, spelar det alltså ingen roll om du tränar 1, 2, eller 3 gånger per vecka.

Referenser

  1. Grgic, J., Schoenfeld, B. J., Davies, T. B., Lazinica, B., Krieger, J. W., & Pedisic, Z. (2018, May 1). Effect of Resistance Training Frequency on Gains in Muscular Strength: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, Vol. 48, pp. 1207–1220.