Information om åtgärder i förbindelse med corona-virus (Covid-19)

Vi har upprättat denna informationssida i förbindelse med den globala spridningen av corona-viruset (Covid-19), och uppdaterar dagligen denna artikel med råd och information till studenter och anställda. Vi uppmanar dig till att följa med.

Anmäld till hösten 2020? Scrolla längst ned i inlägget för information om genomförande av utbildningar kommande termin.

UPPDATERING 22/3:

Med bakgrund av utvecklingen i corona situationen har nu vi på Active Education beslutat att upphöra med all fysisk undervisning vårterminen ut. Detta är på grund av att universitet, högskolor och andra högre utbildningsinstitutioner avråtts ifrån att genomföra praktiska undervisningssamlingar. För våra studenter innebär detta att de praktiska samlingarna som är planlagda i april och maj nu måste ersättas av digital undervisning. Vi brukar då interaktiva uppgifter, videolektioner och livestreaming som verktyg för att möjliggöra att studenterna uppnår lärandemålen och kan genomföra examen som planlagt. Examinationerna blir också digitaliserade, och datumen för dessa förändras inte.

Studenter vid utbildningarna ”Personlig Tränare” och ”Hälsocoachning och Kostrådgivare” mottar information specifikt för sina respektive samlingar och examinationer på Canvas via ansvariga lärare.

UPPDATERING 15/3: 

Vi har lyckats med att effektivt ta vara på alla studenter vid våra studieplatser i utlandet, och samtliga har nu återvänt, eller är på väg hem. De sista anställda och studenter återvände idag (söndag 15. mars).

Alla våra utbildningar fortsätter som normalt med onlinebaserad undervisning. Våra undervisningssamlingar som är inplanerade under i april och maj kommer, som det ser ut i dagsläget, genomföras enligt plan. Vi följer situationen noga och informerar våra studenter om det finns behov för ändringar. Om situationen med smittspridning fortsätter över längre tid och det inte är försvarligt att samlas fysiskt, kommer vi att genomföra livestreaming, videoseminarier och göra interaktiva uppgifter tillgängliga så att all undervisning blir genomförd innan examen. Examen kan vid behov genomföras digitalt och igenom case- och uppgiftsbaserad hemtentamen på distans.

UPPDATERING 12/3:

Baserat på råd ifrån nationella myndigheter avbryter Active Education all form av fysisk undervisning ifrån kl. 15.00 den 13 mars fram till måndagen den 13 april. Vi verkställer omedelbara åtgärder för att returnera samtliga studenter ifrån våra studieplatser i utlandet. All fysisk undervisning görs om till onlinebaserad digital undervisning med videolektioner, live streaming och interaktiva uppgifter under gällande period (13/3 – 13/4).

Samtliga berörda studenter informeras via våra inlärningsplattformar och besked förmedlas ifrån studieansvarig på respektive utbildning och klass.

Undervisningssamlingar för Kostrådgivare och Hälsocoach, Personlig tränare, Personlig tränare & Kostrådgivare samt extra undervisningssamlingar för studenter som återkommit ifrån våra studieplatser i utlander genomförs som planlagt efter påsk, men vi är förberedda på att ändringar kan komma. Vi informerar alla studenter fortlöpande genom denna sida och på våra inlärningsportaler.

UPPDATERING 11/3:

Med bakgrund av corona-viruset vill vi informera våra studenter om att aktiviteter i anslutning till undervisning och examen fortsättningsvis går som normalt på samtliga studieplatser. Vi har i dagsläget ingen anledning att misstänka smitta bland våra studenter eller anställda.

Vi följer utvecklingen av viruset tätt, och får dagliga uppdateringar och råd ifrån UD och folkhälsoinstitutet. Sådan situationen är idag kommer vår undervisning fortsätta som planlagt vid alla studieplatser, men vi är uppmärksamma i förhållande till det att situationen är i stadig förändring och att smittspridningen på flera platser i världens är i snabb utveckling.

Våra studenters säkerhet är i alla tillfällen vår allra högsta prioritet. Vi är beredda på att ta snabba beslut och verkställa omedelbara åtgärder om situationen skulle kräva det. Baserat på en riskvärdering uppdaterad 11 mars är skolan satt i central beredskap. Det betyder att situationen följs noga och att åtgärder utvärderas löpande. En möjlig åtgärd som kontinuerligt utvärderas är att returnera samtliga studenter och anställda som befinner sig vid våra studieplatser i utlandet. Skulle detta bli aktuellt kommer onlinebaserad undervisning fortsätta som vanligt, och praktisk undervisning kommer att genomföras via samlingar i Sverige och Norge, så att alla studenter som påbörjat utbildningen får genomföra denna som planlagt.

För våra studenter i Sverige och Norge är det nu inga fysiska undervisningssamlingar förrän efter påsk. Det är sannolikt att situationen och smittspridningen är betydligt förändrad så långt fram i tiden, och vi kommer att uppdatera samtliga studenter i så god tid vi möjligen kan.

Situationen följs noga och råden kan ändras snabbt. Vi rekommenderar därför alla att följa med på denna sida dagligen.

Som förebyggande åtgärd mot smittan rekommenderar vi alla att följa generella råd ifrån folkhälsoinstitutet.

NYA STUDENTER HÖSTEN 2020 oCH vår 2021

När du studerar i utlandet som student hos Active Education är din säkerhet alltid av högsta prioritet. Vi håller oss alltid uppdaterade med den senaste informationen ifrån UD och lokala myndigheter, och tar aldrig ett beslut om att genomföra en utbildning om vi anser att det finns en minsta risk för våra studenters säkerhet.

I dagsläget fortsätter antagningen inför hösten 2020 som normalt, och vi planlägger för att vi kan genomföra utbildningen vid våra skolor i Sverige, Norge, Bali, Spanien och Florida. Beslutande om genomförande av utlandsstudier höstterminen 2020 tas i juli månad, och blir vi tvungna att ställa in kommer alla våra anmälda studenter att få följande val:

  1. Flytta studieplatsen till ordinär distansbaserad undervisning, med samlingar i Stockholm.
  2. Flytta studieplatsen till kommande termin (vår 2021).
  3. Avanmäla sig och få tillbaka hela undervisningskostnaden (inkl. administrationsavgift).