Ökat krav för personliga tränare – Vad innebär det för dig?

Den träningsbranschen förändras snabbt. En av de största trenderna just nu är fokus på mer omfattande utbildningar.

Traditionellt har det varit möjligt att utbilda sig till personlig tränare på några få månader till veckor. Det har heller inte varit några särskilda krav på utbildningens innehåll. Detta är nu i färd med att ändra sig över hela världen, och inte minst i Sverige. Utbildningsaktörerna i Norden ligger i framkant för detta viktiga arbete.

I Sverige är det Friskvårdsföretagen Almega som tagit initiativ till en kompetenshöjning. Active Education var mellan 2014-2017 delaktiga i att ta fram en ny standard i Norge tillsammans med Friskvårdsföretagen Almegas norska motsvarighet, Virke. Att krafttag nu görs även här hemma i Sverige är väldigt positivt, och något som förhoppningsvis höjer anseendet av träningsbranschen inom den generella befolkningen. Vi anser att en kompetent personlig tränare har kunskapen att förebygga många av de skador och sjukdomar som idag sätter stor belastning på samhället till följd av stillasittande arbete och en i övrigt inaktiv vardag.

Friskvårdsföretagen Almega har bland annat bestämt följande:

  1. Utbildningen måste minst sträcka sig över 4 månader
  2. Utbildningen måste inkludera praktisk undervisning
  3. De som utbildar måste ha lämplig kompetens i form utav gedigen erfarenhet som PT, eller högskoleutbildning inom det aktuella ämne de undervisar i

De allra flesta arbetsgivare inom träningsbranschen kräver idag att man har en utbildning som är godkänd utav Friskvårdsföretagen Almega. Dessutom, om du går en utbildning som är godkänd, kan vem som helst söka upp din kompetens på ptlicens.se. Med andra ord, om du väljer rätt utbildning kan både framtida arbetsgivare och potentiella kunder snabbt och smidigt säkerställa att du innehar den kompetens som de efterfrågar.

Se därför till att du väljer en utbildning som kan kryssa för ovanstående, så att du säkerställer att du har den kompetens som krävs.

Vi hjälper gärna till med att hitta en lämplig utbildning som passar just dig, så tveka inte att kontakta oss.