Den internationella träningsbranschen förändras snabbt. En av de största trenderna just nu är fokus på mer omfattande utbildningar.

Traditionellt har det varit möjligt att utbilda sig till personlig tränare på några få månader. Det har heller inte varit krav på att utbildningen ska ge högskolepoäng igenom universitet eller högskola. Detta är nu i färd med att ändra sig över hela världen. Utbildningsaktörerna i Norden ligger i framkant för detta viktiga arbete.

Önskar du att göra karriär som personlig tränare i framtiden, så är det tre viktiga förändringar som du måste uppmärksamma:

  1. Varaktigheten och omfattningen ökar. Korta PT-utbildningar (mindre än 12 månader) kommer att försvinna. Detta kravet har redan förverkligats av land som Norge och Belgien. Flera andra europeiska länder inför detta kravet under åren som kommer.
  2. PT-utbildningar kommer klassificeras som högre utbildning och ackreditera högskolepoäng genom universitet och högskolor. Minimumkravet för att jobba som PT kommer vara 60 högskolepoäng. Det motsvarar första året av en kandidatexamen. De seriösa utbildningarna kommer senare ge PT’s möjlighet till att fortsätta på andra och tredje året av en kandidatexamen. På detta sättet kan man realisera kompetensen ytterligare med en kandidatexamen i hälsovetenskap eller träningsfysiologi. Flera länder har redan implementerat detta. De ledande aktörerna i Norge har denna ordningen, och flera andra länder utreder detta från 2019.
  3. Krav om vägledd praktiktjänst i utbildningen. Detta har varit en stor brist i PT-utbildningar i hela världen, men äntligen realiseras kraven i flera länder. Tilltaget är väldigt viktigt för att säkerställa att varje student blir väl förberedd till att starta som PT efter genomförd utbildning. I Sverige har praktikkravet kommit, och detta medför att du måste genomföra 3 veckors vägledd praktiktjänst med ordinära kunder på ett träningscenter som en del av utbildningen.

De kommande åren kommer det stora förändringar i utbudet av utbildningar och således ökar kravet betydligt för att kunna arbeta som PT. Det är därför viktigare än någonsin att välja rätt utbildning, då du i värsta fall riskerar att inte få jobb om du väljer fel skola.

Önskar du vägledning om vad som är den rätta utbildning för dig, ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Del