Terminsregistrering

När du har registrerat dig som student vid Høgskolen i Innlandet och accepterat erbjudan om studieplats, kommer du få information om betalning av terminsavgift och terminsregistrering via e-post ifrån högskolan. Termin heter semester på norska. Detta skickas i regel ut under den första veckan i augusti på höstterminen, och januari på vårterminen. Du kan inte registrera dig på terminen eller upprätta faktura innan du har fått denna information.

NY STUDENT

Betalning av terminsavgift måste göras inför varje termin för att rätten att studera ska behållas. Du kan läsa mer om detta här:

Efter din registrering på högskolan blivit registrerad, kommer du få ett mail av högskolan med instruktioner om hur du ska betala terminsavgiften (semesteravgift). Den här måste du betala så fort som möjligt. Innan denna är betalad kan du inte få tillgång till Canvas.

AKTIV STUDENT

Har du inloggning på StudentWeb sedan tidigare behöver du enbart logga in, upprätta och betala fakturan på StudentWeb.