Hur blir man personlig tränare?

Marknaden för personlig träning upplever just nu en stor tillväxt och förändras snabbt. Det gäller inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Kravet för att kunna jobba som PT kommer bli strängare och mer reglerad framöver. Det är viktigare nu, än någonsin, att välja en riktig utbildning när du bestämmer dig för att satsa på detta yrke. I denna artikel ska vi titta närmare på de olika studiealternativen som existerar idag, och vad du borde tänka på när du väljer utbildning.

Från den 1.a januari 2019 införs det en ny branschstandard i flera länder, där kravet för att kunna jobba som personlig tränare ökas till ett minimum av en 1-årig utbildning. Standarden är realiserad av huvudorganisationer som representerar de flesta träningskedjor och fristående träningscenter. Belgien och Norge är de första länderna i Europa som sätter detta kravet. Flera länder i Europa (också Sverige) följer nu initiativet som stöttas av de europeiska certifieringsorganen.

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER I SVERIGE

Marknaden i Sverige består idag av två typer av PT-utbildningar:

1. Universitets- och högskoleutbildningar på 30 och 60 högskolepoäng.

Detta är det rekommenderade utbildningsvalet för de som önskar att bli personlig tränare idag. Dessa utbildningarna erbjuds av seriösa högre utbildningsinstitutioner med vetenskaplig förankring och innehåller en mycket god kompetens och hög utbildningskvalitet. Det finns flera alternativ att välja mellan, och här ser du två exempel:

 

2. Fristående kurs utan högskolepoäng

Denna delen av utbildningsmarknaden har traditionellt varit präglat av många oseriösa aktörer, och det finns inte så många sådana skolor kvar. Flera av dessa skolorna har tidigare utbildat personer rätt ut i arbetslöshet p.g.a. att träningsbranschen inte har godkänt utbildningen. Det är naturligt att anta att denna typen av PT-utbildningar, utan förankring i det högskolepoänggivande utbildningssystemet, kommer försvinna inom löpet av de kommande åren.

VÄLJ RÄTT UTBILDNING

Vad är det allra viktigaste att tänka på när du ska välja PT-utbildning idag?

 1. Välj en utbildning som ackrediterar 60 högskolepoäng genom en 1-årig utbildning (se exempel här). Detta är det första som du måste undersöka grundligt när du väljer skola. Genom att välja ett årsstudium på 60 högskolepoäng har du säkrat några centrala kriterier för att lyckas som PT:
  1. Utbildningen täcker den nationella branschstandarden i Sverige.
  2. Utbildningen är godkänd av träningskedjor och fristående träningscenter över hela landet. Något som säkrar dig jobb där du önskar att göra karriär.
  3. Utbildningen är ingen återvändsgränd. Efter 60 högskolepoäng har du möjlighet för att gå direkt vidare till andra året i en kandidatexamen.
 2. Välj en utbildning som ger dig internationella certifieringar. Denna punkten är ofta översedd av många, men VÄLDIGT viktig för att säkra att din utbildning är godkänd och erkänd i träningsbranschen. I Europa är det ledande certifieringsorganet Europe Active som håller till vid EU-kommissionen i Bryssel. Genom att välja en utbildning som ger dig internationella certifieringar har du säkrat följande:
  1. Du är trygg i att utbildningen du väljer är kvalitetssäkrad och godkänd av ett externt organ med ett stort inflytande i fitnessindustrin internationellt.
  2. Du blir registrerad i det centrala registret EREPS (European Register of Exercise Professionals), samt samarbetande register i Oceanien och USA.
  3. Du är kvalificerad till att jobba som personlig tränare i Europa, och igenom några utbildningar (som denna PT-utbildningen) också i USA och i andra länder.
 3. Välj en utbildning med akademiskt duktiga anställda, goda föreläsare och högt utbildade tränare. Detta borde vara en självklarhet i alla utbildningar, men dessvärre har flera utbildningar anställda med låga formella kvalifikationer. Att man är kroppsbyggare eller fitnessentusiast själv, betyder inte att man har akademisk kompetens för att undervisa. Att man är en god personlig tränare är heller ingen garanti på att man är en god pedagog och är duktig på att lära ut. Välj en skola som kan påvisa anställda med solid och relevant utbildning, som magisterexamen, doktorsexamen, fysioterapeut, medicinutbildad, etc.
 4. Välj en utbildning med flexibel och modern inlärningsmetodik. Pedagogik och inlärningsmetodik har utvecklats enormt de sista 5–10 åren. Den vanliga klassrumsundervisningen, där man bara lär sig en bråkdel av det som genomgåtts, är nu borta. De flesta utbildningarna erbjuder idag webbaserad undervisning på elektroniska inlärningsplattformar där videolektioner och interaktiva uppgifter kan genomföras när det passar studenten. Detta ger flera fördelar:
  1. Du kan se föreläsningar och gå igenom ämnesmaterialet flera gånger.
  2. Du kan stoppa, pausa och spola tillbaka för inlärning i ditt eget tempo.
  3. Du är inte fastlåst till bestämda tider. Du kan se föreläsningar och göra interaktiva uppgifter när det passar dig och då du har energi för inlärning.
  4. Inlärningsutbytet blir avsevärt bättre. På våra PT-utbildningar har snittbetyget stigit med ett betyg på vår betygsskala efter omläggningen till denna inlärningsmodellen.
 5. Välj en utbildning med mycket relevant praktisk undervisning. Personlig tränare är ett praktiskt yrke, och den praktiska delen av undervisningen är därför väldigt viktig för kompentensen du får när du är klar med utbildningen.
  Försäkra dig om att utbildningen har relevant praktisk undervisning av erfarna personliga tränare och akademiskt kompetenta föreläsare.
 6. Välj en utbildning som har vägledd praktiktjänst på ett träningscenter. Detta är kanske det som har allra störst betydelse för att du ska lyckas som personlig tränare. Att få testa yrket i en ofarlig roll som tryggt leds av en studievägledare gör att du får viktig arbetserfarenhet innan du ska ut och stå på egna ben.