Välj rätt PT-utbildning 2022!

Marknaden för personlig träning upplever just nu en stor tillväxt och förändras snabbt. Det gäller inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Kravet för att kunna jobba som PT kommer bli strängare och mer reglerad framöver. Det är viktigare nu, än någonsin, att välja rätt utbildning när du väl bestämt dig för att satsa på det här yrket. I denna artikel ska vi titta närmare på de olika studiealternativen som existerar idag, och vad du borde tänka på när du väljer utbildning.

Från den 1.a januari 2019 införs det en ny branschstandard i flera länder, där kravet för att kunna jobba som personlig tränare ökas till ett minimum av en 1-årig utbildning. Standarden är realiserad av huvudorganisationer som representerar de flesta träningskedjor och fristående träningscenter. Belgien och Norge är de första länderna i Europa som sätter detta kravet. Flera länder i Europa (också Sverige) följer nu initiativet som stöttas av de europeiska certifieringsorganen, och i Sverige är den så kallade FRISK-Licensen etablerad.

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER I SVERIGE

Marknaden i Sverige består idag av två typer av PT-utbildningar:

1. Universitets- och högskoleutbildningar på termins- eller årsbasis.

Detta är det rekommenderade utbildningsvalet för de som önskar att bli personlig tränare idag. Dessa utbildningarna erbjuds av seriösa högre utbildningsinstitutioner med vetenskaplig förankring och innehåller en mycket god kompetens och hög utbildningskvalitet. Det finns flera alternativ att välja mellan, och här ser du två exempel:

2. Fristående utbildningar utan högskolepoäng

Denna delen av utbildningsmarknaden har traditionellt varit präglat av många oseriösa aktörer, och det finns inte så många sådana skolor kvar. Flera av dessa skolor har tidigare utbildat personer rätt ut i arbetslöshet p.g.a. att träningsbranschen inte har godkänt utbildningen. Det är naturligt att anta att denna typen av PT-utbildningar, utan förankring i det akademiska högskolesystemet, kommer försvinna inom loppet av de kommande åren.

Vad är det allra viktigaste att tänka på när du ska välja PT-utbildning idag?

[accordion]

[accordion-item title=”Välj en utbildning som ackrediterar 60 högskolepoäng”]

Som exempelvis vår utbildning till cert. PT & Kostrådgivare. Detta är det första som du måste undersöka noga när du väljer skola. Genom att välja ett utbildning som ger dig 60 högskolepoäng inom de centrala ämnen som krävs för att lyckas som PT, har du säkrat några centrala kriterier för att lyckas som PT:

  1. Utbildningen täcker den nationella branschstandarden i Sverige (FRISK).
  2. Utbildningen är godkänd av träningskedjor och fristående träningscenter över hela landet. Något som ger dig möjligheten att själv välja vart du vill jobba.
  3. Utbildningen är ingen återvändsgränd, då du kan välja att studera vidare om du så vill, och efter 60 högskolepoäng har du möjlighet för att gå direkt vidare till andra året i en kandidatexamen.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Välj en utbildning som ger dig rätt certifieringar”]

Detta är lätt att förbise, men det är väldigt viktig för att säkra att din utbildning är godkänd och erkänd i träningsbranschen. I Europa är det ledande certifieringsorganet Europe Active som håller till vid EU-kommissionen i Bryssel. Nationellt i Sverige är FRISK-licensen den etablerade licensen för att kvalitetssäkra PT-utbildningar. Genom att välja en utbildning som ger dessa certifieringar kan du känna dig trygg i följande:

  1. Utbildningen du väljer är kvalitetssäkrad och godkänd av ett externt organ med ett stort inflytande i fitnessindustrin internationellt.
  2. Du blir registrerad i det centrala registret EREPS (European Register of Exercise Professionals), samt samarbetande register i Oceanien och USA.
  3. Du är kvalificerad till att jobba som personlig tränare i Europa, och igenom några utbildningar (som denna PT-utbildningen) också i USA och i andra länder.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Välj en utbildning med akademiskt duktiga anställda, goda föreläsare och högt utbildade tränare.”]

Detta borde vara en självklarhet i alla utbildningar, men dessvärre har flera utbildningar anställda med låga formella kvalifikationer. Att man är kroppsbyggare eller fitnessentusiast själv, betyder inte att man har akademisk kompetens för att undervisa. Att man är en god personlig tränare är heller ingen garanti på att man är en god pedagog och är duktig på att lära ut. Välj en skola som kan påvisa anställda med solid och relevant utbildning, som magisterexamen, doktorsexamen, fysioterapeut, medicinutbildad, etc.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Välj en utbildning med flexibel och modern inlärningsmetodik”]

Pedagogik och inlärningsmetodik har utvecklats enormt under de senaste 5–10 åren. Den vanliga klassrumsundervisningen, där man bara lär sig en bråkdel av det som genomgåtts, är nu borta. De flesta utbildningarna erbjuder idag webbaserad undervisning på elektroniska inlärningsplattformar där videolektioner och interaktiva uppgifter kan genomföras när det passar studenten. Detta ger dig flera fördelar som student:

  1. Du kan se föreläsningar och gå igenom ämnesmaterialet flera gånger.
  2. Du kan stoppa, pausa och spola tillbaka för inlärning i ditt eget tempo.
  3. Du är inte fastlåst till bestämda tider. Du kan se föreläsningar och göra interaktiva uppgifter när det passar dig och då du har energi för inlärning.
  4. Inlärningsen blir avsevärt bättre. På våra PT-utbildningar har snittbetyget stigit ökat drastiskt på vår betygsskala efter omläggningen till denna typ av inlärningsmodell.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Välj en utbildning med mycket relevant praktisk undervisning”]

Personlig tränare är ett praktiskt yrke, och den praktiska delen av undervisningen är därför väldigt viktig för kompentensen du får när du är klar med utbildningen.
Försäkra dig om att utbildningen har relevant praktisk undervisning av erfarna personliga tränare och akademiskt kompetenta föreläsare.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Välj en utbildning som har vägledd praktiktjänst på ett träningscenter.”]

Detta är kanske det som har allra störst betydelse för att du ska lyckas som personlig tränare. Att få testa på yrket och tryggt bli handledd av en yrkesperson gör att du får viktig arbetserfarenhet redan innan du själv ska ut och stå på egna ben.

[/accordion-item]

[/accordion]