Praktiktjänst i PT-utbildningen: En viktig faktor för succé

Personlig Tränare (PT) är ett heltidsyrke för fler och fler. Det är en bransch i stark tillväxt, med spännande karriärmöjligheter och utsikter för att tjäna gott. Det är i alla fall ett paradoxalt faktum att många av de som utbildar sig till personlig tränare idag inte lyckas. Mer än hälften av de som startar att jobba som PT idag slutar innan det har gått 3 månader. Detta önskar vi att ändra på.

VAD ÄR ORSAKEN TILL ATT SÅ MÅNGA MISSLYCKAS?

Svaret är självklart komplicerat, men en av huvudorsakerna är att det finns allt för många dåliga PT-utbildningar i den skandinaviska marknaden. Det har blivit inflation i att erbjuda kurs och utbildningar för att bli personlig tränare i Sverige, och det har resulterat i följande:

  1. Utbildningar som är för korta: Det finns dessvärre PT-kurs som bara varar i 3–4 veckor, eller maximalt ett par månader. Det praktiskt taget omöjligt att lära sig teorin och praktiken som krävs för att lyckas som PT på så kort tid. Att bli väl förberedd för att gå ut i arbetslivet kräver också reflektion och mogning över tid. De korta utbildningarna tar bort denna möjligheten. Välj därför en skola som erbjuder ett komplett årsstudium personlig tränare.
  2. Utbildningar som är för teorifokuserade: Det är väldigt viktigt att ha god teoretisk förståelse för anatomi, biomekanik, fysiologi och träningslära. Men, det är också viktigt att komma ihåg att personlig tränare är ett praktiskt yrke som kräver stor arbetskompetens och praktiska färdigheter. Välj därför en utbildning med god teoretisk bas som kombineras med hög andel lärarstyrda lektioner, där praktisk träning och arbete med instruktion, vägledning och PT-rollen är i fokus. Läs mer om vår pedagogiska modell, och hur vi formar framtidens personliga tränare här.
  3. Utbildningar som saknar praktik i arbetslivet: Vi menar praktiknärhet och erfarenhet från arbetslivet är det allra viktigaste för att du ska lyckas. Active Education är den enda skolan i Norge som erbjuder vägledd praktikplats på ett träningscenter i PT-utbildningen. För de flesta av våra studenter är detta helt avgörande för en succéfull start.

VARFÖR ÄR PRAKTIKTJÄNST SÅ VIKTIGT FÖR DIG?

Vi är upptagna av att göra vägen från klassrum till karriär så kort och effektiv som möjligt. Som Active Education student betyder vägledd praktiktjänst att du får:

  • Tät uppföljning i den viktiga övergången från utbildning till jobb.
  • God förståelse och praktisk erfarenhet från träningsbranschen.
  • En fantastisk möjlighet till att få foten innanför i en spännande arbetsmarknad (de flesta av våra studenter blir anställda under eller efter praktiktjänstperioden)

HUR GENOMFÖRS PRAKTIKTJÄNSTEN

Själva praktiktjänstperioden genomförs i den sista delen av ditt årsstudium. Det betyder att du är färdig med all undervisning i anatomi, fysiologi, träningslära, kost- och näringslära, coachning och motivationspsykologi. I den vägledda praktiktjänsten ska du omsätta kunskapen och färdigheterna till praktisk arbetskompetens, på ett träningscenter med reella kunder.

Som student med Active Education har du valet mellan att ordna praktikplats själv, eller få tilldelad plats av oss. Vi är upptagna av att göra praktiktjänsten lokal och relevant för varje student, och har praktikplatsavtal över hela landet. Detta gör att du kan genomföra praktiktjänsten på en plats i närheten av där du bor. Då kan du ändå vara säkrad en kvalitativ vägledning, som säkrar dig bästa möjliga inlärningsutbyte. 

Läs mer om praktiktjänsten på årsstudium personlig träning här.