Villkor, regler och dataskyddspolicy

Villkor och regler

Läs våra regler och villkor här (PDF-fil):

 

Dataskyddspolicy

Active Education A/S är datainsamlare och behandlar flera personuppgifter om dig. Nedan kan du läsa vår policy om personuppgifter, om du vill veta mer om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Insamling av persondata

Hos Active Education lagrar och behandlar vi personuppgifter om dig, främst för att ge dig bästa möjliga uppföljning, en bra upplevelse i dina utbildningar och kurser hos oss, samt för att ge dig god service.

Vi samlar in personuppgifter när du som kund besöker vår webbplats, eventuellt anmäler dig till och beställer en av våra utbildningar och kurser, eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Utöver detta samlar vi in personuppgifter när du deltar i kampanjer och tävlingar via till exempel e-post och sociala medier. Alla våra regelbundna nyhetsbrev ska du kunna avanmäla dig från när som helst genom att klicka på en avanmälningslänk i ett nyhetsbrev från oss. Du kan när som helst också begära detta via e-post till oss; info@activeeducation.se

Allt detta gör vi för att kunna ge dig en bra användarupplevelse, så att vi kan följa upp dig så professionellt som möjligt, samt att det effektiviserar processen i vidare dialog med Högskolan i Innlandet eller Atlantis Medicinska Högskolan. Ett exempel på uppföljning är att du efter avslutad utbildning ska kunna få tillskickat diplom, certifikat och andra bevis på att du har genomfört din utbildning hos oss, om dessa skulle gå förlorade för dig.

 

Köp

När du anmäler dig till och beställer en av våra utbildningar och kurser på vår webbplats är det nödvändigt att samla in uppgifter om dig. Vi ber vanligtvis om dina personuppgifter såsom till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress samt ytterligare information som är nödvändig för att Active Education ska kunna hantera din anmälan vidare på ett professionellt sätt.

Utöver detta registrerar vi dina uppgifter i syfte att uppfylla lagkrav, ta hand om eventuella framtida reklamationer eller produktansvar samt för statistisk analys.

 

Nyhetsbrev, Tävlingar etc.

Om du har deltagit i en tävling, anmält dig till vårt nyhetsbrev eller på annat sätt deltagit i ett arrangemang organiserat av Active Education, har vi registrerat uppgifter om dig i samband med anmälan. Detta kan variera beroende på vilket evenemang du har deltagit i. Vi samlar aldrig in fler uppgifter än nödvändigt för att arrangera evenemanget eller leverera tjänsten och du kan alltid få insyn i de uppgifter vi har registrerat om dig.

Vi skickar med jämna mellanrum nyhetsbrev till våra nuvarande och tidigare studenter från info@activeeducation.se. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att klicka på en avanmälningslänk som du alltid hittar i våra nyhetsbrev. Du kan också när som helst begära detta via e-post till oss; info@activeeducation.se

 

Överföring av personuppgifter till tredje part

Active Education kommer aldrig att sälja eller offentliggöra dina personuppgifter till en tredje part utan ditt samtycke eller om det inte är nödvändigt för att slutföra en transaktion (till exempel leverans av en vara eller utskick av nyhetsbrev) eller nödvändigt för att säkerställa efterlevnad av gällande lagstiftning.

Active Education vidarebefordrar information endast till partner som har rätt att använda dina uppgifter i samband med utbildningar och för att kunna hålla dig uppdaterad om status i processen med beställning av en utbildning eller kurs. Vidare kommer vi att använda kontaktinformation och personuppgifter till exempel vid utfärdande av studieintyg, licenser, hantering av examinationer och liknande. För närvarande gäller detta endast Högskolan i Innlandet, Atlantis Medicinska Högskolan och Europe Active/EREPS.

Det är Active Educations ansvar att säkerställa att dina uppgifter inte missbrukas. Därför ställer vi höga krav på våra partners när dina personuppgifter används utanför Active Education. Vi gör därför vårt yttersta för att säkerställa att våra partners skyddar dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter – vad använder vi dessa till?

Hos Active Education lagrar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt och tillåtet enligt den vid varje tidpunkt gällande lagstiftningen om behandling av personuppgifter. Vi lagrar och använder också dina uppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla juridiska skyldigheter och verkställa våra avtal. Vi använder dina personuppgifter endast för det vi anser vara operativa behov, det vill säga;

Active Education är åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Vi använder både tekniska lösningar och organisatoriska rutiner för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse och mot att dina personuppgifter offentliggörs av någon enskild person eller organisation, eller att de annars behandlas i strid med lagstiftningen.

För att säkerställa säkerhet och skydd för dig är det endast ett begränsat antal personer med ett sakligt behov som har tillgång till dina personuppgifter. Vår säkerhetsprocedur revideras kontinuerligt i takt med den senaste teknologiska utvecklingen och hotbilden.

Våra anställda ska följa interna procedurer gällande hantering av persondata som innehåller instruktioner och åtgärder som ska tjäna till att effektivt skydda dina personuppgifter.

Active Education vidtar försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vår webbplats inte innehåller virus eller annat relaterat till detta. Dock kan vi aldrig garantera fullständig säkerhet vid dataöverföringar. Det innebär att det alltid kan finnas en risk att andra obehörigt får tillgång till våra uppgifter. Active Education kan inte hållas ansvarigt för någon form av förlust som kan uppstå vid användning av vår webbplats till följd av inbrott i Active Educations system eller andra driftstörningar som Active Education inte är ansvarigt för. Du lämnar därför dina uppgifter på egen risk.

Därför rekommenderar vi att du skyddar dig själv och dina uppgifter genom att stänga din webbläsare efter användning, installera antivirusprogram och regelbundet uppdatera din programvara.

Om vi upptäcker att obehöriga skulle ha fått tillgång till dina uppgifter kommer vi att informera dig utan onödig dröjsmål och omedelbart börja åtgärda situationen med hjälp av nödvändiga verktyg.

 

Dina rättigheter

I samband med köp av utbildningar och kurser hos Active Education, lagrar vi identitets- och transaktionsuppgifter i enlighet med den vid varje tidpunkt gällande lagstiftningen.

Som kund hos Active Education kan du få insyn i vilka uppgifter vi har behandlat om dig, var de kommer ifrån och vad vi använder dem till. Du kan också få reda på hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vem som mottar uppgifter om dig, i den utsträckning vi utbyter data med våra partner. Åtkomsten kan dock vara begränsad med hänsyn till skyddet av andra personers privatliv.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få dem rättade eller raderade.

Ditt samtycke är frivilligt. Ångrar du dig har du möjlighet att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Om du önskar att vi ska rätta eller radera personuppgifter vi har registrerat om dig, om du inte önskar ta emot ytterligare förfrågningar från oss eller om du har frågor till ovanstående villkor, ber vi dig kontakta oss på info@activeeducation.se

 

Extern lagring av data

Active Education nyttjar följande parter för extern lagring av data

Google LCC
Kopia av Google LLC’s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Facebook Inc
Kopia av Facebook Inc.’s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

vTiger CRM
För uppföljning av kunder nyttjar vi vTiger CRM som är cloud-baserat. Deras statement om GDPR hittar du här:
https://www.vtiger.com/gdpr/

Dropbox
Til För lagring av brev och dokument nyttjar Active Education sig av DropBox.  Deras statement om GDPR hittar du här:
https://www.dropbox.com/security/GDPR

LiveChat
Till chat-tjänster nyttjas idag LiveChat. Hur LiveChat följer EU’s krav om beskydd av persondata, se följande:
https://www.livechat.com/general-data-protection-regulation/

Mailchimp
För kampanjer och informationsutskick nyttjas MailChimp som har följande statement: https://mailchimp.com/gdpr/

Visma eAccounting
For För fakturering nyttjas Visma eAccounting som har följande statement:
https://www.visma.com/gdpr/preparing-for-gdpr-as-controller/

Rätt att klaga

Du har möjlighet att klaga på Active Educations behandling av dina personuppgifter. Klagomålet ska skickas till:

Datatillsynsmyndigheten

Postbox 8177 0034

Oslo

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hur-kan-jag-klaga-till-datatillsynsmyndigheten/