Lön som personlig tränare – Hur mycket kan du tjäna?

Hur mycket du får i lön som personlig tränare varierar från träningskedja till träningskedja. Alla har sina egna lön- och bonussystem, men det är ändå inte jättestora skillnader. Det är dock viktigt att undersöka detta noga där du vill jobba, så att du vet att gymmet har konkurrenskraftiga villkor.

Beräkningar som vi på Active Education gjort, baserat på det gångna året statistik från de största träningskedjorna, visar att du även i en deltidstjänst där du jobbar 5 timmar om dagen, tjänar över 300 000 kr per år. (ca 25 000 kr/månad)

Om arbetsmängden ökar till 8 timmar om dagen (8 kunder varje dag måndag-fredag) kommer du tjäna strax under 550 000 kr per år (nästan 46 000 kr/månad)

Det är värt att notera att vissa nyutbildade personliga tränare kommer behöva ganska lång tid till att komma upp till 5 timmar dag, medans andra klarar det på kortare tid. Det är ofta den första perioden som PT som är den mest krävande. Då måste man jobba hårt för att rekrytera nya kunder. Kom ihåg att som PT får man ingen fast lön för att vara på gymmet, även om vissa kedjor har tjänster som kombinerar tid i receptionen och gruppträningstimmar. Som PT är det är bara det faktiska antalet tillfällen med kund som man får betalt för. Det är därför viktigt att du jobbar ihärdigt under de första månaderna för att bygga upp ett klientel som snabbt ger dig lönenivån du eftersträvar.

Läs mer om vår mest populära och omfattande utbildning för att bli PT här.

 

Ökat krav för personliga tränare – Vad innebär det för dig?

Den träningsbranschen förändras snabbt. En av de största trenderna just nu är fokus på mer omfattande utbildningar.

Traditionellt har det varit möjligt att utbilda sig till personlig tränare på några få månader till veckor. Det har heller inte varit några särskilda krav på utbildningens innehåll. Detta är nu i färd med att ändra sig över hela världen, och inte minst i Sverige. Utbildningsaktörerna i Norden ligger i framkant för detta viktiga arbete.

I Sverige är det Friskvårdsföretagen Almega som tagit initiativ till en kompetenshöjning. Active Education var mellan 2014-2017 delaktiga i att ta fram en ny standard i Norge tillsammans med Friskvårdsföretagen Almegas norska motsvarighet, Virke. Att krafttag nu görs även här hemma i Sverige är väldigt positivt, och något som förhoppningsvis höjer anseendet av träningsbranschen inom den generella befolkningen. Vi anser att en kompetent personlig tränare har kunskapen att förebygga många av de skador och sjukdomar som idag sätter stor belastning på samhället till följd av stillasittande arbete och en i övrigt inaktiv vardag.

Friskvårdsföretagen Almega har bland annat bestämt följande:

 1. Utbildningen måste minst sträcka sig över 4 månader
 2. Utbildningen måste inkludera praktisk undervisning
 3. De som utbildar måste ha lämplig kompetens i form utav gedigen erfarenhet som PT, eller högskoleutbildning inom det aktuella ämne de undervisar i

De allra flesta arbetsgivare inom träningsbranschen kräver idag att man har en utbildning som är godkänd utav Friskvårdsföretagen Almega. Dessutom, om du går en utbildning som är godkänd, kan vem som helst söka upp din kompetens på ptlicens.se. Med andra ord, om du väljer rätt utbildning kan både framtida arbetsgivare och potentiella kunder snabbt och smidigt säkerställa att du innehar den kompetens som de efterfrågar.

Se därför till att du väljer en utbildning som kan kryssa för ovanstående, så att du säkerställer att du har den kompetens som krävs.

Vi hjälper gärna till med att hitta en lämplig utbildning som passar just dig, så tveka inte att kontakta oss.

Välj rätt PT-utbildning 2022!

Marknaden för personlig träning upplever just nu en stor tillväxt och förändras snabbt. Det gäller inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Kravet för att kunna jobba som PT kommer bli strängare och mer reglerad framöver. Det är viktigare nu, än någonsin, att välja rätt utbildning när du väl bestämt dig för att satsa på det här yrket. I denna artikel ska vi titta närmare på de olika studiealternativen som existerar idag, och vad du borde tänka på när du väljer utbildning.

Från den 1.a januari 2019 införs det en ny branschstandard i flera länder, där kravet för att kunna jobba som personlig tränare ökas till ett minimum av en 1-årig utbildning. Standarden är realiserad av huvudorganisationer som representerar de flesta träningskedjor och fristående träningscenter. Belgien och Norge är de första länderna i Europa som sätter detta kravet. Flera länder i Europa (också Sverige) följer nu initiativet som stöttas av de europeiska certifieringsorganen, och i Sverige är den så kallade FRISK-Licensen etablerad.

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER I SVERIGE

Marknaden i Sverige består idag av två typer av PT-utbildningar:

1. Universitets- och högskoleutbildningar på termins- eller årsbasis.

Detta är det rekommenderade utbildningsvalet för de som önskar att bli personlig tränare idag. Dessa utbildningarna erbjuds av seriösa högre utbildningsinstitutioner med vetenskaplig förankring och innehåller en mycket god kompetens och hög utbildningskvalitet. Det finns flera alternativ att välja mellan, och här ser du två exempel:

2. Fristående utbildningar utan högskolepoäng

Denna delen av utbildningsmarknaden har traditionellt varit präglat av många oseriösa aktörer, och det finns inte så många sådana skolor kvar. Flera av dessa skolor har tidigare utbildat personer rätt ut i arbetslöshet p.g.a. att träningsbranschen inte har godkänt utbildningen. Det är naturligt att anta att denna typen av PT-utbildningar, utan förankring i det akademiska högskolesystemet, kommer försvinna inom loppet av de kommande åren.

Vad är det allra viktigaste att tänka på när du ska välja PT-utbildning idag?

[accordion]

[accordion-item title=”Välj en utbildning som ackrediterar 60 högskolepoäng”]

Som exempelvis vår utbildning till cert. PT & Kostrådgivare. Detta är det första som du måste undersöka noga när du väljer skola. Genom att välja ett utbildning som ger dig 60 högskolepoäng inom de centrala ämnen som krävs för att lyckas som PT, har du säkrat några centrala kriterier för att lyckas som PT:

  1. Utbildningen täcker den nationella branschstandarden i Sverige (FRISK).
  2. Utbildningen är godkänd av träningskedjor och fristående träningscenter över hela landet. Något som ger dig möjligheten att själv välja vart du vill jobba.
  3. Utbildningen är ingen återvändsgränd, då du kan välja att studera vidare om du så vill, och efter 60 högskolepoäng har du möjlighet för att gå direkt vidare till andra året i en kandidatexamen.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Välj en utbildning som ger dig rätt certifieringar”]

Detta är lätt att förbise, men det är väldigt viktig för att säkra att din utbildning är godkänd och erkänd i träningsbranschen. I Europa är det ledande certifieringsorganet Europe Active som håller till vid EU-kommissionen i Bryssel. Nationellt i Sverige är FRISK-licensen den etablerade licensen för att kvalitetssäkra PT-utbildningar. Genom att välja en utbildning som ger dessa certifieringar kan du känna dig trygg i följande:

  1. Utbildningen du väljer är kvalitetssäkrad och godkänd av ett externt organ med ett stort inflytande i fitnessindustrin internationellt.
  2. Du blir registrerad i det centrala registret EREPS (European Register of Exercise Professionals), samt samarbetande register i Oceanien och USA.
  3. Du är kvalificerad till att jobba som personlig tränare i Europa, och igenom några utbildningar (som denna PT-utbildningen) också i USA och i andra länder.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Välj en utbildning med akademiskt duktiga anställda, goda föreläsare och högt utbildade tränare.”]

Detta borde vara en självklarhet i alla utbildningar, men dessvärre har flera utbildningar anställda med låga formella kvalifikationer. Att man är kroppsbyggare eller fitnessentusiast själv, betyder inte att man har akademisk kompetens för att undervisa. Att man är en god personlig tränare är heller ingen garanti på att man är en god pedagog och är duktig på att lära ut. Välj en skola som kan påvisa anställda med solid och relevant utbildning, som magisterexamen, doktorsexamen, fysioterapeut, medicinutbildad, etc.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Välj en utbildning med flexibel och modern inlärningsmetodik”]

Pedagogik och inlärningsmetodik har utvecklats enormt under de senaste 5–10 åren. Den vanliga klassrumsundervisningen, där man bara lär sig en bråkdel av det som genomgåtts, är nu borta. De flesta utbildningarna erbjuder idag webbaserad undervisning på elektroniska inlärningsplattformar där videolektioner och interaktiva uppgifter kan genomföras när det passar studenten. Detta ger dig flera fördelar som student:

  1. Du kan se föreläsningar och gå igenom ämnesmaterialet flera gånger.
  2. Du kan stoppa, pausa och spola tillbaka för inlärning i ditt eget tempo.
  3. Du är inte fastlåst till bestämda tider. Du kan se föreläsningar och göra interaktiva uppgifter när det passar dig och då du har energi för inlärning.
  4. Inlärningsen blir avsevärt bättre. På våra PT-utbildningar har snittbetyget stigit ökat drastiskt på vår betygsskala efter omläggningen till denna typ av inlärningsmodell.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Välj en utbildning med mycket relevant praktisk undervisning”]

Personlig tränare är ett praktiskt yrke, och den praktiska delen av undervisningen är därför väldigt viktig för kompentensen du får när du är klar med utbildningen.
Försäkra dig om att utbildningen har relevant praktisk undervisning av erfarna personliga tränare och akademiskt kompetenta föreläsare.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Välj en utbildning som har vägledd praktiktjänst på ett träningscenter.”]

Detta är kanske det som har allra störst betydelse för att du ska lyckas som personlig tränare. Att få testa på yrket och tryggt bli handledd av en yrkesperson gör att du får viktig arbetserfarenhet redan innan du själv ska ut och stå på egna ben.

[/accordion-item]

[/accordion]

Hur blir man personlig tränare?

Marknaden för personlig träning upplever just nu en stor tillväxt och förändras snabbt. Det gäller inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Kravet för att kunna jobba som PT kommer bli strängare och mer reglerad framöver. Det är viktigare nu, än någonsin, att välja en riktig utbildning när du bestämmer dig för att satsa på detta yrke. I denna artikel ska vi titta närmare på de olika studiealternativen som existerar idag, och vad du borde tänka på när du väljer utbildning.

Från den 1.a januari 2019 införs det en ny branschstandard i flera länder, där kravet för att kunna jobba som personlig tränare ökas till ett minimum av en 1-årig utbildning. Standarden är realiserad av huvudorganisationer som representerar de flesta träningskedjor och fristående träningscenter. Belgien och Norge är de första länderna i Europa som sätter detta kravet. Flera länder i Europa (också Sverige) följer nu initiativet som stöttas av de europeiska certifieringsorganen.

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER I SVERIGE

Marknaden i Sverige består idag av två typer av PT-utbildningar:

1. Universitets- och högskoleutbildningar på 30 och 60 högskolepoäng.

Detta är det rekommenderade utbildningsvalet för de som önskar att bli personlig tränare idag. Dessa utbildningarna erbjuds av seriösa högre utbildningsinstitutioner med vetenskaplig förankring och innehåller en mycket god kompetens och hög utbildningskvalitet. Det finns flera alternativ att välja mellan, och här ser du två exempel:

 

2. Fristående kurs utan högskolepoäng

Denna delen av utbildningsmarknaden har traditionellt varit präglat av många oseriösa aktörer, och det finns inte så många sådana skolor kvar. Flera av dessa skolorna har tidigare utbildat personer rätt ut i arbetslöshet p.g.a. att träningsbranschen inte har godkänt utbildningen. Det är naturligt att anta att denna typen av PT-utbildningar, utan förankring i det högskolepoänggivande utbildningssystemet, kommer försvinna inom löpet av de kommande åren.

VÄLJ RÄTT UTBILDNING

Vad är det allra viktigaste att tänka på när du ska välja PT-utbildning idag?

 1. Välj en utbildning som ackrediterar 60 högskolepoäng genom en 1-årig utbildning (se exempel här). Detta är det första som du måste undersöka grundligt när du väljer skola. Genom att välja ett årsstudium på 60 högskolepoäng har du säkrat några centrala kriterier för att lyckas som PT:
  1. Utbildningen täcker den nationella branschstandarden i Sverige.
  2. Utbildningen är godkänd av träningskedjor och fristående träningscenter över hela landet. Något som säkrar dig jobb där du önskar att göra karriär.
  3. Utbildningen är ingen återvändsgränd. Efter 60 högskolepoäng har du möjlighet för att gå direkt vidare till andra året i en kandidatexamen.
 2. Välj en utbildning som ger dig internationella certifieringar. Denna punkten är ofta översedd av många, men VÄLDIGT viktig för att säkra att din utbildning är godkänd och erkänd i träningsbranschen. I Europa är det ledande certifieringsorganet Europe Active som håller till vid EU-kommissionen i Bryssel. Genom att välja en utbildning som ger dig internationella certifieringar har du säkrat följande:
  1. Du är trygg i att utbildningen du väljer är kvalitetssäkrad och godkänd av ett externt organ med ett stort inflytande i fitnessindustrin internationellt.
  2. Du blir registrerad i det centrala registret EREPS (European Register of Exercise Professionals), samt samarbetande register i Oceanien och USA.
  3. Du är kvalificerad till att jobba som personlig tränare i Europa, och igenom några utbildningar (som denna PT-utbildningen) också i USA och i andra länder.
 3. Välj en utbildning med akademiskt duktiga anställda, goda föreläsare och högt utbildade tränare. Detta borde vara en självklarhet i alla utbildningar, men dessvärre har flera utbildningar anställda med låga formella kvalifikationer. Att man är kroppsbyggare eller fitnessentusiast själv, betyder inte att man har akademisk kompetens för att undervisa. Att man är en god personlig tränare är heller ingen garanti på att man är en god pedagog och är duktig på att lära ut. Välj en skola som kan påvisa anställda med solid och relevant utbildning, som magisterexamen, doktorsexamen, fysioterapeut, medicinutbildad, etc.
 4. Välj en utbildning med flexibel och modern inlärningsmetodik. Pedagogik och inlärningsmetodik har utvecklats enormt de sista 5–10 åren. Den vanliga klassrumsundervisningen, där man bara lär sig en bråkdel av det som genomgåtts, är nu borta. De flesta utbildningarna erbjuder idag webbaserad undervisning på elektroniska inlärningsplattformar där videolektioner och interaktiva uppgifter kan genomföras när det passar studenten. Detta ger flera fördelar:
  1. Du kan se föreläsningar och gå igenom ämnesmaterialet flera gånger.
  2. Du kan stoppa, pausa och spola tillbaka för inlärning i ditt eget tempo.
  3. Du är inte fastlåst till bestämda tider. Du kan se föreläsningar och göra interaktiva uppgifter när det passar dig och då du har energi för inlärning.
  4. Inlärningsutbytet blir avsevärt bättre. På våra PT-utbildningar har snittbetyget stigit med ett betyg på vår betygsskala efter omläggningen till denna inlärningsmodellen.
 5. Välj en utbildning med mycket relevant praktisk undervisning. Personlig tränare är ett praktiskt yrke, och den praktiska delen av undervisningen är därför väldigt viktig för kompentensen du får när du är klar med utbildningen.
  Försäkra dig om att utbildningen har relevant praktisk undervisning av erfarna personliga tränare och akademiskt kompetenta föreläsare.
 6. Välj en utbildning som har vägledd praktiktjänst på ett träningscenter. Detta är kanske det som har allra störst betydelse för att du ska lyckas som personlig tränare. Att få testa yrket i en ofarlig roll som tryggt leds av en studievägledare gör att du får viktig arbetserfarenhet innan du ska ut och stå på egna ben.

Studentalumni: Espen B. Andersson

Sedan 2009 har Active Education utbildat tusentals instruktörer, personliga tränare och kostrådgivare. Under kategorin ”Studentalumni” kan du få inspiration ifrån ett urval av dessa. Både deras erfarenheter under utbildningens gång, och vad de valt att göra efter avslutade studier. Här blandar vi färska avgångselever med studenter som varit verksamma i yrkeslivet under längre tid. 

Denna veckan presenterar vi duktiga Espen B. Andersson som studerade hos Active Education i 2011, och som sedan dess genomfört över 5000 PT timmar. Läs om hans erfarenheter här.

Varför valde du Active Education?

Jag valde Active Education för att det framstod som ett naturligt och seriöst val bland de aktörer jag kände till. De har ett gott rykte och kan inte minst erbjuda utbildningar på högskole-/universitetsnivå, något som för mig är väldigt viktigt. För mig var det avgörande att välja en utbildning som tog det teoretiska seriöst och gav ett genuint intryck.

Vad tycker du om upplägget och kvalitén på Active Educations utbildning?

För mig var Active Educations utbildning, och den resa jag startade här för att bli PT, den erfarenhet i livet jag alltid kommer se tillbaka på som definierande. Att utbilda sig till PT hos AE var inte bara intressant och nyttigt, utan för mig handlade det lika mycket om upplägget i utbildningen, med-studerande och den inkluderande miljö som studierna bjöd in till.

Vad har varit din strategi för att lyckas?

Nyckeln för mig har alltid varit att ta fullt ansvar för mitt arbete, och att vara ödmjuk i mitt tillvägagångssätt. Även om man jobbar på ett gym med mycket människor är det viktigt att vara dedikerad i sin närvaro och verkligen jobba hårt för att lyfta sig själv och sin produkt. Att livnära sig som PT kan vara tufft, men samtidigt en dröm som många önskar att efterleva. Det är verkligen värt all möda som krävs för att lyckas.

 

Vad är dina bästa tips till de som ska starta som PT?

Vet vem ”du” är, och våga att definiera din egen väg. I praktiken innebär det att vara ödmjuk, men samtidigt trygg på vad du kan leverera för arbete. Våga fokusera på det du känner att ditt hjärta pumpar extra för. När du jobbar med något du gillar, kommer du utstråla detta naturligt. Det är något som är attraktivt för både existerande kunder, såväl som nya.

 

Varför vill du rekommendera andra att studera med Active Education?

Active Educations utbildningar kan varmt rekommenderas. De kombinerar effektivt kvalitetsundervisning i både det teoretiska och praktiska. De har också väldigt duktiga föreläsare med på laget.

 

Studentalumni: Fredrik Gyllenstén

Sedan 2009 har Active Education utbildat tusentals instruktörer, personliga tränare och kostrådgivare. Under kategorin ”Studentalumni” kan du få inspiration ifrån ett urval av dessa. Både deras erfarenheter under utbildningens gång, och vad de valt att göra efter avslutade studier. Här blandar vi färska avgångselever med studenter som varit verksamma i yrkeslivet under längre tid. 

Denna veckan presenterar vi duktiga Fredrik Gyllensten, som tog sin PT-utbildning hos oss 2011. Läs Fredriks upplevelse av att vara Active Education student och vad han har gjort för att skapa sig en karriär som personlig tränare.

Vilken utbildning har du, och vad tyckte du (om Active Education)?

Jag tog PT-utbildningen hos Active Education 2011, och var väldigt nöjd med utbildningen. Jag tog utbildningen på Bali. Även om sådana utbildningar i utlandet har ett dåligt rykte, så upplevde jag att utbildningen var av väldigt bra kvalitet. Studenterna som tog utbildningen seriöst lärde sig mycket. Jag upplevde också att studera i utlandet var en bra sak, då man lärde känna nya människor ifrån olika delar av landet i större utsträckning.

 

Var jobbar du nu, och hur länge har du arbetat som PT?

Jag har arbetat fulltid som personlig tränare sedan jag fullföljde utbildningen hos Active Education. Efter hemkomsten ifrån studierna fick jag jobb på ELIXIA Sjølyst redan första veckan, där jag jobbade ett års tid och lärde mig mycket. Idag jobbat jag på Magnat center på Skøyen i Oslo, där jag har jobbat den största delen av min snart sjuåriga karriär som PT.

 

Vad har varit din strategi för att lyckas som PT?

Min strategi kan väl sammanfattas med ett ord; arbetsvilja. När jag började som PT i 2011 hade jag lite vanlig arbetserfarenhet, men det hindrade mig inte från att gå ”all-in” och jobba nästan dygnet runt från första dagen. Jag tror att det är väldigt viktigt att ha en stor arbetsvilja och stort mod om man ska lyckas som tränare, speciellt i början av karriären.

Vidare i karriären har det varit perioder där jag jobbat mer, och perioder där jag jobbat mindre. Som helhet har jag likväl helt klart jobbat mer än en vanlig heltidstjänst. Om du önskar att lyckas i denna branschen både ekonomiskt och kunskapsmässigt, så måste du stå på dig. På så sätt kan du skaffa dig de kunderna du behöver, leverera kvalitet till kunderna, och samtidigt hålla dig uppdaterad och ständigt lära dig mer.

 

Vad är dina bästa tips för PT’s som ska lyckas i dag?

Som beskrivet ovan; arbetsvilja. Om du står på hårt dina första år, så kan du lyckas gott som personlig tränare. Det kräver mycket arbete för de flesta, men i gengäld kan du jobba med en passion. Du kan även forma din egen arbetsvardag och ditt eget liv som du önskar.

Det vilar mycket ansvar på dig själv som individ när du jobbar på provision, men för min del är det inget tvivel; friheten som arbetet ger, är värt ansvaret! ☺

Mitt bästa tips är nog att använda stress till något positivt. Om du inte har nog kunder och är stressad, använd stressen till att laga en slagplan. Använd din arbetsvilja till att genomföra planen.

Lycka till, och läs mer om Active Educations PT-utbildning här.

 

Praktiktjänst i PT-utbildningen: En viktig faktor för succé

Personlig Tränare (PT) är ett heltidsyrke för fler och fler. Det är en bransch i stark tillväxt, med spännande karriärmöjligheter och utsikter för att tjäna gott. Det är i alla fall ett paradoxalt faktum att många av de som utbildar sig till personlig tränare idag inte lyckas. Mer än hälften av de som startar att jobba som PT idag slutar innan det har gått 3 månader. Detta önskar vi att ändra på.

VAD ÄR ORSAKEN TILL ATT SÅ MÅNGA MISSLYCKAS?

Svaret är självklart komplicerat, men en av huvudorsakerna är att det finns allt för många dåliga PT-utbildningar i den skandinaviska marknaden. Det har blivit inflation i att erbjuda kurs och utbildningar för att bli personlig tränare i Sverige, och det har resulterat i följande:

 1. Utbildningar som är för korta: Det finns dessvärre PT-kurs som bara varar i 3–4 veckor, eller maximalt ett par månader. Det praktiskt taget omöjligt att lära sig teorin och praktiken som krävs för att lyckas som PT på så kort tid. Att bli väl förberedd för att gå ut i arbetslivet kräver också reflektion och mogning över tid. De korta utbildningarna tar bort denna möjligheten. Välj därför en skola som erbjuder ett komplett årsstudium personlig tränare.
 2. Utbildningar som är för teorifokuserade: Det är väldigt viktigt att ha god teoretisk förståelse för anatomi, biomekanik, fysiologi och träningslära. Men, det är också viktigt att komma ihåg att personlig tränare är ett praktiskt yrke som kräver stor arbetskompetens och praktiska färdigheter. Välj därför en utbildning med god teoretisk bas som kombineras med hög andel lärarstyrda lektioner, där praktisk träning och arbete med instruktion, vägledning och PT-rollen är i fokus. Läs mer om vår pedagogiska modell, och hur vi formar framtidens personliga tränare här.
 3. Utbildningar som saknar praktik i arbetslivet: Vi menar praktiknärhet och erfarenhet från arbetslivet är det allra viktigaste för att du ska lyckas. Active Education är den enda skolan i Norge som erbjuder vägledd praktikplats på ett träningscenter i PT-utbildningen. För de flesta av våra studenter är detta helt avgörande för en succéfull start.

VARFÖR ÄR PRAKTIKTJÄNST SÅ VIKTIGT FÖR DIG?

Vi är upptagna av att göra vägen från klassrum till karriär så kort och effektiv som möjligt. Som Active Education student betyder vägledd praktiktjänst att du får:

 • Tät uppföljning i den viktiga övergången från utbildning till jobb.
 • God förståelse och praktisk erfarenhet från träningsbranschen.
 • En fantastisk möjlighet till att få foten innanför i en spännande arbetsmarknad (de flesta av våra studenter blir anställda under eller efter praktiktjänstperioden)

HUR GENOMFÖRS PRAKTIKTJÄNSTEN

Själva praktiktjänstperioden genomförs i den sista delen av ditt årsstudium. Det betyder att du är färdig med all undervisning i anatomi, fysiologi, träningslära, kost- och näringslära, coachning och motivationspsykologi. I den vägledda praktiktjänsten ska du omsätta kunskapen och färdigheterna till praktisk arbetskompetens, på ett träningscenter med reella kunder.

Som student med Active Education har du valet mellan att ordna praktikplats själv, eller få tilldelad plats av oss. Vi är upptagna av att göra praktiktjänsten lokal och relevant för varje student, och har praktikplatsavtal över hela landet. Detta gör att du kan genomföra praktiktjänsten på en plats i närheten av där du bor. Då kan du ändå vara säkrad en kvalitativ vägledning, som säkrar dig bästa möjliga inlärningsutbyte. 

Läs mer om praktiktjänsten på årsstudium personlig träning här.