Nyhet! Ta din PT-utbildning helt på distans

Den nuvarande coronakrisen har haft en drastisk inverkan på samhället vi lever i, och berört den högre utbildningssektorn likt alla andra branscher. Som en utav de ledande skolorna för personlig tränare utbildning vidtar nu Active Education åtgärder för att säkra bästa möjliga utbildningskvalité och flexibilitet för alla våra studenter – inte bara på kort sikt till följd av covid-19, men också som stående förändringar för att fortsätta kunna erbjuda bästa möjliga utbud inom utbildning för personliga tränare på lång sikt.

pt-utbildning helt och hållet på distans

De största och viktigaste förändringarna vi gör i vår studieplanering är att vi anpassar obligatoriska krav och förväntade studieresultat efter de krav som ställs på en digital och flexibel upplagd utbildning. Vi är väldigt glada att äntligen kunna erbjuda vår kompletta PT-utbildning helt på distans, då det är väldigt många studenter som idag önskar så hög flexibilitet i sin utbildning som möjligt.

Vad innebär det egentligen att läsa en PT-utbildning helt på distans? Det innebär att absolut alla delar av utbildningen görs på vår inlärningsportal online. Ifrån studiernas början till slut har du hela tiden tillgång till teoretisk och praktisk undervisning, och du studerar när det passar dig. Du genomför alla examinationer och inlämningsuppgifter hemifrån. Vi ställer inga som helst krav på fysisk närvaro.

csn-berättigad PT-utbildning med högskolepoäng

Du kan nu välja att ta alla våra populära utbildningar helt och hållet på distans:

För att du ska tilldelas högskolepoäng och således vara berättigad till studiemedel ifrån CSN måste du uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Saknar du grundläggande behörighet kan du fortfarande studera med oss, och utbildningens genomförande och kompetensen i form av de internationella certifieringarna är identiska (med undantag ifrån studiemedel ifrån CSN och högskolepoäng). Är du osäker om du uppfyller kraven kan du läsa mer HÄR, eller ta kontakt med oss.

föredrar du en utbildning med fysiska samlingar?

Även om det är många som är ute efter PT-utbildning helt på distans, så vet vi att det är det är en hel del som föredrar att delta på fysiska undervisningssamlingar. Det kommer självklart fortfarande finnas möjlighet att delta på samlingar med oss i Stockholm. Du väljer själv vilken utbildningsmodell som passar dig bäst helt enkelt!

Efter att du genomfört anmälan på vår hemsida kommer vi att följa upp dig och se till att du blir placerad enligt den modell som passar dig bäst. Läs mer om våra modeller nedan.

välj en utbildningsmodell som passar dig

När du har anmält dig till vår PT-utbildning blir du kontaktad av en av våra trevliga studievägledare som ser till att du blir placerad i det utbildningspaket som passar dig bäst. Här har du tre val:

  1. FULL FLEX (utbildning utan högskolepoäng och ej CSN-berättigad): Det här är vår allra mest flexibla utbildningsmodell, där du själv bestämmer studietakt och när du vill ta examen. Här har du ingen möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepoäng för din utbildning, men du väljer helt själv när du vill påbörja din utbildning (sök redan idag om du så vill) och använd så mycket eller så lite tid du behöver för att jobba dig igenom studiematerialet och läroböckerna. När du känner dig redo för att ta examen, tar du kontakt med oss, så tillrättalägger vi detta för dig.
  2. ONLINE ONLY (CSN-berättigad utbildning med högskolepoäng): Med detta utbildningspaket följer du ordinär terminsundervisning under vår och/eller höst, men utan krav på fysisk närvaro. All undervisning och examinering sker digitalt. Höstterminen börjar i augusti och avslutas i december, medans studiestart på våren är i januari och terminen avslutas i maj. Du får 30 högskolepoäng per termin och blir berättigad till studiemedel ifrån CSN under tiden du studerar med oss.
  3. ALL INCLUSIVE (CSN-berättigad utbildning med högskolepoäng): Detta utbildningspaket inkluderar personlig uppföljning av någon av våra duktiga vägledare under hela studietiden, samt deltagande på våra praktiska undervisningssamlingar i Stockholm. Detta är vårt populäraste val för dig som är ute efter tätt uppföljning och vägledning av våra duktiga lärare under dina studier, och vill ha mer interaktion med dina medstudenter och föreläsare under regelbunden praktisk undervisning. Du följer här ordinär terminsundervisning under vår och/eller höst (beroende på vilken utbildning du söker) och du kan tillgodoräkna dig 30 högskolepoäng per termin och är berättigad till studiemedel ifrån CSN. ”All-inclusive”-modellen inkluderar även aktiv karriärvägledning och arbetsförmedling, och är ett naturligt val för alla som snabbt vill komma ut i arbetslivet. Active Education har trainee-avtal med flera gymkedjor, och många av våra studenter säkrar arbete redan innan de gått klart sin utbildning hos oss (förutsatt att de förpliktigar sig till att genomföra utbildningen).

Har du frågor gällande vår utbildningspaket? Ta gärna kontakt med oss för en oförpliktigande studievägledning via telefon eller e-post:

Telefon: +46766403222

E-post: info@activeeducation.se